Potrzeby i możliwości w zakresie prac scaleniowych w powiecie monieckim

Autor

  • Andrzej Kobryń dr hab. inż. Andrzej Kobryń, Katedra Geoinformacji i Gospodarki Przestrzennej, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45E, 15–351 Białystok, Polska, a.kobryn@pb.edu.pl
  • Tomasz Tekień mgr inż. Tomasz Tekień, Katedra Geoinformacji i Gospodarki Przestrzennej, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45E, 15–351 Białystok, Polska, t.tekien@pb.edu.pl

DOI:

https://doi.org/10.7366/wir032016/07

Słowa kluczowe:

scalanie gruntów, rolnictwo

Abstrakt

W artykule podjęto problem struktury obszarowej gospodarstw rolnych i zasadność jej zmiany poprzez prace scaleniowe. Nie ulega bowiem wątpliwości, że właściwa struktura obszarowa gospodarstw rolnych jest czynnikiem, od którego w istotny sposób zależy efektywność gospodarowania, a tym samym konkurencyjność poszczególnych gospodarstw, jak też całego polskiego rolnictwa na tle innych krajów Unii Europejskiej. Analizy przeprowadzono na przykładzie powiatu monieckiego (woj. podlaskie), który stanowi bezpośrednie zaplecze produkcyjne polskich potentatów mleczarskich (spółdzielnie „Mlekovita” oraz „Mlekpol”). Przyjęto odpowiednie kryteria analizy, stanowiące podstawę wskazania zasadności prac scaleniowych, jak też przedstawiono wnioski wynikające z analizy.

Downloads

Pages

145–162

Jak cytować

Kobryń, A. i Tekień, T. (2016) „Potrzeby i możliwości w zakresie prac scaleniowych w powiecie monieckim”, Wieś i Rolnictwo, (3 (172), s. 145–162. doi: 10.7366/wir032016/07.

Numer

Dział

Artykuły