Wiejskie społeczności lokalne wobec konfliktów typu NIMBY

Autor

  • Elżbieta Michałowska Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.1.138/08

Słowa kluczowe:

społeczności wiejskie, konflikty, syndrom NIMBY

Abstrakt

Jednym z coraz częściej obserwowanych konfliktów jest syndrom NIMBY. Jest to konflikt, który dominuje zwłaszcza na poziomie lokalnym, gdyż wiąże się w sposób znaczący z potencjalnym ograniczeniem zaspokajania podstawowych potrzeb człowieka: bezpieczeństwa, stabilizacji życiowej czy zdrowia. W tego typu konflikty ludzie angażują się najczęściej, ponieważ uważają, że naruszają one istotę ich egzystencji w społeczności, na którą nierzadko zdecydowali się właśnie dlatego, aby uciec od hałasu, zatrutego powietrza, dużego ruchu czy przemysłu. Artykuł poddaje analizie syndrom NIMBY w społecznościach wiejskich, w których toczy się większość sporów. Prezentuje typy inwestycji oprotestowane przez mieszkańców wsi, partycypację społeczności lokalnych w procesach decyzyjnych i jej wpływ na stabilność sytuacji społecznej. Opisuje również aktorów syndromu NIMBY, jak również fazy konfliktu, rozwój świadomości własnych interesów wśród protestujących. W końcowej części artykułu zaprezentowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki tego typu sprzeczności dla funkcjonowania wiejskich społeczności lokalnych.

Bibliografia

Burchard-Dziubińska M., 2003: Ochrona środowiska jako przyczyna konfliktów na szczeblu lokalnym. W: Konflikty i współpraca w realizacji strategii ekorozwoju. I-BIS, Wrocław.

Drzazga D., 2003: Konflikty przestrzenne w realizacji strategii ekorozwoju – zarys głównych problemów. W: Konflikty i współpraca w realizacji strategii ekorozwoju. I-BIS, Wrocław.

Matczak P., 1996: Społeczne uwarunkowania eliminacji syndromu NIMBY. W: Podmiotowość społeczności lokalnych. Praktyczne programy wspomagania rozwoju. Red. R. Cichocki, Poznań.

Matczak P., 2003: Lokalne protesty na tle ochrony środowiska. W: Konflikt nieunikniony. Wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.

Śliwińska M., 2004: Rola, przyczyny i skutki dominacji interesów indywidualnych nad interesami ogólnospołecznymi konfliktach środowiskowych, W: Konflikt nieunikniony. Wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

107

Strony

140-155

Jak cytować

Michałowska, E. (2008) „Wiejskie społeczności lokalne wobec konfliktów typu NIMBY”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (138), s. 140–155. doi: 10.53098/wir.2008.1.138/08.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ