Wiejskie społeczności lokalne wobec konfliktów typu NIMBY

Autor

  • Elżbieta Michałowska Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego

Słowa kluczowe:

społeczności wiejskie, konflikty, syndrom NIMBY

Abstrakt

Jednym z coraz częściej obserwowanych konfliktów jest syndrom NIMBY. Jest to konflikt, który dominuje zwłaszcza na poziomie lokalnym, gdyż wiąże się w sposób znaczący z potencjalnym ograniczeniem zaspokajania podstawowych potrzeb człowieka: bezpieczeństwa, stabilizacji życiowej czy zdrowia. W tego typu konflikty ludzie angażują się najczęściej, ponieważ uważają, że naruszają one istotę ich egzystencji w społeczności, na którą nierzadko zdecydowali się właśnie dlatego, aby uciec od hałasu, zatrutego powietrza, dużego ruchu czy przemysłu. Artykuł poddaje analizie syndrom NIMBY w społecznościach wiejskich, w których toczy się większość sporów. Prezentuje typy inwestycji oprotestowane przez mieszkańców wsi, partycypację społeczności lokalnych w procesach decyzyjnych i jej wpływ na stabilność sytuacji społecznej. Opisuje również aktorów syndromu NIMBY, jak również fazy konfliktu, rozwój świadomości własnych interesów wśród protestujących. W końcowej części artykułu zaprezentowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki tego typu sprzeczności dla funkcjonowania wiejskich społeczności lokalnych.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

88

Strony

140-155

Jak cytować

Michałowska, E. (2008) „Wiejskie społeczności lokalne wobec konfliktów typu NIMBY”, Wieś i Rolnictwo, (1 (138), s. 140–155. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/63 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ