Polityka rolna a oczekiwania rolników. Analiza zagadnienia na podstawie doświadczenia sektorów mleczarskiego i czarnej porzeczki w Polsce

Autor

  • Jan Fałkowski Autor jest pracownikiem naukowym Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
  • Dominika Milczarek Autorka jest pracownikiem naukowym Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.1.138/07

Słowa kluczowe:

polityka rolna, zmiana instytucjonalna, sektor mleczarski, sektor owoców miękkich, Polska

Abstrakt

Zmiany, które towarzyszyły procesowi transformacji krajów Europy Środkowej i Wschodniej w sposób szczególny dotknęły sektora rolniczego. W powszechnej opinii rolników w istotnym stopniu rozminęły się one z formułowanymi względem nich oczekiwaniami. Poniższy tekst stanowi próbę analizy przyczyn zaistnienia tego rozdźwięku. Ponadto w pracy przedstawiono przykłady rozwiązań instytucjonalnych, które powstały w odpowiedzi na taki stan rzeczy oraz zidentyfikowano czynniki, które wpłynęły na tempo i zakres ich powstawania.

Bibliografia

Badanie produkcji roślinnej. Produkcja ogrodnicza. Badanie sadów, 2005. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Balcerowicz L., 1995: Socialism, Capitalism, Transformation. CEU Press, Budapest, London, New York.

Carter M., Salgado R., 2001: Land Market Liberalization and the Agrarian Question in Latin America. In: A. de Janvry, G. Gordillo, J.-P. Platteau, E. Sadoulet: Access to Land, Rural Poverty and Public Action. Oxford University Press, New York: 246–278.

Czapiński J., Panek T., 2004: Diagnoza społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa.

Dąbrowski M., Gortat R., 2002: Political and Economic Institutions, Growth and Poverty – Experience of Transition Countries. Human Development Report 2002. UNDP.

Dries L., Swinnen J., 2002: Globalisation, European Integration, and the Transition of the Polish Dairy Sector. Policy Research Group Working Paper 2, Katholieke Universiteit Leuven.

Dries L., Swinnen J., 2005: The Impact of Vertical Coordination on Supplier Access to Finance and Investments: Evidence from the Polish Dairy Sector. Artykuł prezentowany na XI Kongresie EAAE „The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System” w Kopenhadze w sierpniu 2005 r.

Fedyszak-Radziejowska B., 2002: Charakterystyka społeczno-ekonomiczna mieszkańców wsi. W: Mieszkańcy wsi o integracji europejskiej: opinie, wiedza, poinformowanie. Red. L. Kolarska-Bobińska. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa: 7–24.

Frenkel I., 2003: Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. W: Dekada przemian. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.

Hardt Ł., 2006: Institutional Disequilibrium: formal institutions in Polish cultural space. In: S. Action and Change: Critical Perspectives on Economy and Culture in Post-Socialist Societies. Eds. Amsler, T. Yarkova, B. Sanghera, Peter Lang, Oxford (w druku).

Havrylyshyn O., van Rooden R., 2003: Institutions Matter in Transition but so Do Policies. Comparative Economic Studies 45: 2–24.

Hayek F., 1988: The Fatal Conceit. The Errors of Socialism. The Collected Works of Friedrich August Hayek, I. W.W. Bartley III, Routledge, London – New York.

In Search of Prosperity. Analytic Narratives on Economic Growth, 2003. Ed. D. Rodrik. Princeton University Press, Princeton.

Kolarska-Bobińska L., Rosner A., Wilkin J., 2001: Przyszłość wsi polskiej. W: Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje. Red. L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa: 11–29.

KRS, 2006: www.krs.com.pl/grupy/grupy/home.php?d_id=2&m_id=7&id_klocek=6&poziom=1

Liefert W., Swinnen J., 2002: Changes in Agricultural Markets in Transition Economies. Agricultural Economic Report 806, U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service.

Maack K., 2005: The organisation of buyer-supplier relations in the food chain: The case of German fruit processing and Polish farmers. In: How Effective is the Invisible Hand? Agricultural and Food Markets in Central and Eastern Europe. Eds. S. Brosig, H. Hockmann. Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe 31, IAMO, Halle (Saale): 201–213.

Milczarek D., 2002: Privatization as a Process of Institutional Change. The Case of State Farms in Poland. Shaker Publisher, Aachen.

North D., 1990: Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.

Platteau J.-P., 2000: Market Order, the Rule of Law and Moral Norms. Niepublikowany FUNDP University Working Paper.

Podstawy zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, 2003. Red. J. Wilkin. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Polska wieś po wejściu do UE, 2004. FDPA, Warszawa.

Polski przemysł spożywczy, 2000. Raport Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, Warszawa. Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002, 2003. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Roczniki Statystyczne Rzeczpospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Rodrik D., 2000: Development Strategies for the 21st Century. In: Annual World Bank Conference on Development Economics 2000. World Bank, Washington, D.C.: 85–108.

Rodrik D., 2000: Institutions for High Quality and Growth: What They are and How to Acquire Them? NBER Working Paper 7540. National Bureau of Economic Research, Cambridge.

Rodrik D., 2004: Getting Institutions Right. Niepublikowany artykuł (http://ksghome.harvard.edu/~drodrik/papers.html ).

Rolnicy ’92. Rolnicy wobec zmian systemowych, 1993. Red. A. Rosner. CBOS, Warszawa.

Rozmowa z dyrektorem zakładu przetwórstwa owoców Wink Polska w Białobrzegach. Zielony Sztandar, 18.04.2004.

Rynek mleka (różne roczniki). Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.

Rynek owoców i warzyw (różne roczniki). Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.

Stiglitz J., 1998: More Instruments and Broader Goals: Moving Toward the Post-Washington Consensus. The 1998 WIDER Annual Lecture, Helsinki, styczeń.

Stiglitz J., 2005: The post Washington Consensus. IPD Working Paper.

Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych, 1998. Powszechny Spis Rolny 1996. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Wilkin J., 2000: Postrzeganie przez ludność wiejska roli państwa w transformacji polskiego rolnictwa. W: Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej – nadzieje i obawy polskiej wsi. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa: 80–86.

Wilkin J., 2002: Strategie adaptacyjne mieszkańców wsi. W: Mieszkańcy wsi o integracji europejskiej: opinie, wiedza, poinformowanie. Red. L. Kolarska-Bobińska. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa: 25–36.

Williamson J., 1990: What Washington Means by Policy Reform. In: Latin American Adjustment. How Much Has Happened? Eds. J. Williamson. Institute for International Economics, Washington D.C.

Williamson J., 2004: A Short History of the Washington Consensus. Konferencja Fundacji CIDOB „From the Washington Consensus towards a new Global Governance”, Barcelona, wrzesień.

Yao Y., 2000: The Development of the Land Lease Market in Rural China. Land Economics 76(2): 252–266.

Ziętara W., 2001: Rynek ziemi w Polsce w okresie powojennym. W: Rynki wiejskie: ziemia, kapitał, praca. IRWiR, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

47

Strony

124-139

Jak cytować

Fałkowski, J. i Milczarek, D. (2008) „Polityka rolna a oczekiwania rolników. Analiza zagadnienia na podstawie doświadczenia sektorów mleczarskiego i czarnej porzeczki w Polsce”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (138), s. 124–139. doi: 10.53098/wir.2008.1.138/07.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ