Polityka rolna a oczekiwania rolników. Analiza zagadnienia na podstawie doświadczenia sektorów mleczarskiego i czarnej porzeczki w Polsce

Autor

  • Jan Fałkowski Autor jest pracownikiem naukowym Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
  • Dominika Milczarek Autorka jest pracownikiem naukowym Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Słowa kluczowe:

polityka rolna, zmiana instytucjonalna, sektor mleczarski, sektor owoców miękkich, Polska

Abstrakt

Zmiany, które towarzyszyły procesowi transformacji krajów Europy Środkowej i Wschodniej w sposób szczególny dotknęły sektora rolniczego. W powszechnej opinii rolników w istotnym stopniu rozminęły się one z formułowanymi względem nich oczekiwaniami. Poniższy tekst stanowi próbę analizy przyczyn zaistnienia tego rozdźwięku. Ponadto w pracy przedstawiono przykłady rozwiązań instytucjonalnych, które powstały w odpowiedzi na taki stan rzeczy oraz zidentyfikowano czynniki, które wpłynęły na tempo i zakres ich powstawania.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

33

Strony

124-139

Jak cytować

Fałkowski, J. i Milczarek, D. (2008) „Polityka rolna a oczekiwania rolników. Analiza zagadnienia na podstawie doświadczenia sektorów mleczarskiego i czarnej porzeczki w Polsce”, Wieś i Rolnictwo, (1 (138), s. 124–139. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/62 (Udostępniono: 24 wrzesień 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ