Ekonomia jest piękną nauką?

Autor

  • Stefan Małecki-Tepicht dr Stefan Małecki-Tepicht, bez afiliacji, Warszawa, Polska

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir012016/11

Abstrakt

Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi, red. Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.

Bibliografia

Arct M. (1916). Słownik ilustrowany języka polskiego. Warszawa.

Arystoteles (2001). Polityka, Ekonomika, Retoryka, Retoryka dla Aleksandra, Poetyka, Zachęta do filozofii, Ustrój polityczny Aten, List do Aleksandra Wielkiego, Testament. W: tenże, Dzieła wszystkie, t. 6, przekł., wstęp i komentarze M. Chigerowa, E. Głębicka, R. Kulesza, K. Leśniak, W. Olszewski, L. Piotrowicz, H. Podbielski, M. Szymański, B. Świtalska, posłowie H. Podbielski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kieniewicz J. (2003). Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu. Warszawa: Dialog.

Małecki-Tepicht S. (2012). Instrukcja obsługi maszynki do mięsa nie jest książką kucharską. Ekonomista, 3, 355-376.

Tatarkiewicz W. (2012). Dzieje sześciu pojęć. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wilkin J. (2015). Czy ekonomia może być piękna? Rozważania o przedmiocie i metodzie ekonomii. W: Hardt Ł., Milczarek-Andrzejewska D. (red.). Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

128

Strony

193-197

Jak cytować

Małecki-Tepicht, S. (2016) „Ekonomia jest piękną nauką?”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (170), s. 193–197. doi: 10.53098/wir012016/11.

Numer

Dział

RECENZJE I OMÓWIENIA