Światowe porozumienie klimatyczne a rozwój obszarów wiejskich

Autor

  • Katarzyna Bańkowska dr inż. Katarzyna Bańkowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72,00-330 Warszawa, Polska, kbankowska@irwirpan.waw.pl; Autorka jest również ekspertem Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej FAPA, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, Polska

DOI:

https://doi.org/10.7366/wir012016/05

Słowa kluczowe:

Konwencja Klimatyczna, COP21, Wspólna Polityka Rolna, przeciwdziałanie zmianom klimatu, polityka energetyczno-klimatyczna

Abstrakt

Streszczenie: Rosnąca częstotliwość anomalii pogodowych jest impulsem do podejmowania debat nad adaptacją gospodarki i społeczeństwa do zmian klimatycznych i mitygacją ich skutków. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ram światowej polityki klimatycznej i związanych z tym wyzwań stojących przed rozwojem obszarów wiejskich. W artykule poddano analizie dokumenty zawierające wyniki negocjacji z wybranych szczytów klimatycznych z lat 1992–2015. Na podstawie danych Banku Światowego, Eurostatu i GUS-u scharakteryzowano społeczno-ekonomiczne tło wypracowanych porozumień klimatycznych. Analiza literatury przedmiotu oraz wiedza ekspercka autora stanowiły źródło tez postawionych odnośnie do przyszłości obszarów wiejskich w realiach zaostrzania światowej polityki klimatycznej.

Downloads

Pages

87-103

Jak cytować

Bańkowska, K. (2016) „Światowe porozumienie klimatyczne a rozwój obszarów wiejskich”, Wieś i Rolnictwo, (1 (170), s. 87-103. doi: 10.7366/wir012016/05.

Numer

Dział

Artykuły