Wpływ myślistwa i wędkarstwa na regionalny rozwój gospodarczy w Finlandii

Autor

  • Urszula Zimoch University of Helsinki, Ruralia Institute, Finland
  • Hannu Törmä University of Helsinki, Ruralia Institute, Finland
  • Jouko Kinnunen Statistics and Research Aland, Finland
  • Susanna Keskinarkaus University of Helsinki, Ruralia Institute, Finland
  • Mikko Rautiainen Metsähallitus, Finland

Słowa kluczowe:

regionalne wpływy gospodarcze, model równowagi ogólnej, wędkarstwo rekreacyjne, myślistwo, turystyka

Abstrakt

Przedsiębiorstwo państwowe, Metsähallitus, administruje państwowe obszary lądowe i wodne w Finlandii, obejmujące łącznie około 12 milionów hektarów. Jednym z obowiązków administracyjnych przedsiębiorstwa jest zapewnienie myśliwskich i wędkarskich możliwości korzystania przez klientów z zasobów łowieckich i rybnych W 2013 roku wydanych zostało więcej niż 81 000 pozwoleń myśliwskich oraz 71 000 pozwoleń wędkarskich.Jak przedstawiono w badaniu, w ciągu jednego sezonu, klienci Metsähallitus wydali ponad 33 mln EUR w regionach objętych pozwoleniem. Artykuł ukazuje, że myśliwi i wędkarze w Finlandii chętnie podróżują, a ich wydatki wspierają regionalne gospodarki.Latem i jesienią 2013 roku, Metsähallitus przeprowadziło badanie, które dostarczyło szczegółowych i aktualnych informacji, które mogły być wykorzystane do badań ilościowych i jakościowych. W badaniu, prywatne wydatki myśliwych i wędkarzy zostały zaklasyfikowane w poniższe grupy: handel, zakwaterowanie, restauracje, transport publiczny oraz rozrywka.Dodatkowo w badaniu przeanalizowano również wydatki bardziej szczegółowo, przedstawiając koszty uwzględniając wydatki: na podróż, na dzień wyprawy, na pozwolenie. Ponadto lokalizacja wydatków została podzielona na region przeznaczenia pozwolenia, region zamieszkania oraz „po drodze” między tymi dwoma. Na przykład, przeciętny myśliwy polujący na głuszce z krótkim pozwoleniem (1–7 dni) w 2013 roku przeznaczył około 150 euro na polowanie w regionie zamieszkania, a więcej niż 440 euro za wycieczkę, jeśli obszar polowania mieścił się poza regionem zamieszkania.RegFin, regionalny obliczalny model równowagi ogólnej, został użyty w tym badaniu do obliczenia szerszych wpływów gospodarczych na szczeblu regionalnym, a także posłużył jako podstawa do narzędzia oceny opartej na programie Excel. Ocena regionalnych wpływów gospodarczych koncentruje się na podstawowych wskaźnikach ekonomicznych, takich jak regionalny produktu krajowy brutto (PKB), wydatki gospodarstw domowych, oraz zatrudnienie.Wyniki badań wskazują, że aktywność myśliwska i wędkarska ma pozytywny wpływ na gospodarkę regionalną. Analizując jedynie regiony docelowe pozwoleń wydanych w 2013 roku, myślistwo i wędkarstwo na ziemiach państwowych w Finlandii „dodało” 7 mln EUR do regionalnego PKB, stworzyło 86,5 lat pracy, i wyprodukowało wydatki gospodarstw domowych na poziomie 36,7 mln euro. Stwierdzono także, że inwestycje w regionalnych usługach związanych z działalnością myśliwską/wędkarską dodatkowo zwiększa regionalne wpływy gospodarcze klientów Metsähallitus.

Bibliografia

Keskinarkaus, S., Matilainen, A., & Kurki, S., 2009: Metsästysmatkailu ja sen kestävyys valtion mailla, Vol. 18. Seinäjoki, Finland: Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti.

Matilainen, A., & Keskinarkaus, S. 2010: The economic role of hunting tourism - examples from Northern areas, Reports: University of Helsinki, Ruralia Institute.

Sarajärvi, K. 2014: Wildlife-matkailun aluetaloudelliset vaikutukset – Tarkastelussa kalastus – ja metsästysmatkailu Lapin ja Kainuun maakunnissa. Tutkielma, Oulun yliopisto, maantieteen laitos.

Törmä, H. and Zawalinska, K., 2010: Methodological description of the CGERegEU model. FP7 CAPRI-RD project, Deliverable 3.2.2. Available from http://www.ilr.uni-bonn.de/agpo/rsrch/capri-rd/docs/d3.2.2.pdf

Törmä, H. and Zawalinska, K., 2011: Final documentation of the CGERegEU+ model. FP7 CAPRI-RD project, Deliverable 3.2.3. Available from http://www.ilr.uni-bonn.de/agpo/rsrch/capri-rd/docs/d3.2.3.pdf

Törmä, H., Zawalinska, K., Blanco-Fonseca, M., Ferrari, E. and Jansson, T., 2010: Regional CGE model layout with a focus on integration with the partial equilibrium models and modelling of RD measures. FP7 CAPRI-RD project, CAPRI-RD Deliverable 3.2.1. http://www.ilr.unibonn.de/agpo/rsrch/capri-rd/docs/d3.2.1.pdf

Wittwer, G. (Ed.)., 2012: Economic Modeling of Water: The Australian CGE Experience. Global Issues in Water Policy 3. Springer.

Zimoch, U. Törmä, H., Keskinarkaus, S., Rautiainen, M. and Kinnunen, J., 2014: Metsähallituksen metsästys - ja kalastuslupa-asiakkaiden rahankäytön aluetaloudelliset vaikutukset, Ruralia Institute Reports 132.

Liczba pobrań artykułu

33

Strony

91-104

Jak cytować

Zimoch, U. (2015) „Wpływ myślistwa i wędkarstwa na regionalny rozwój gospodarczy w Finlandii”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (169), s. 91–104. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/597 (Udostępniono: 30 maj 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ