Experience of food security – vulnerability analysis. WWW i.e. Who, Why, Where (Analiza zagrożeń bezpieczeństwa żywnościowego: koncepcje i doświadczenia. KDG, czyli Kto, Dlaczego, Gdzie)

Autor

  • Paolo Santacroce Author is food insecurity analyst freelance, former professor at the Universita IUAV of Venice (Italy)

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo żywnościowe i zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego, podatność (wrażliwość) na zagrożenia, niedożywienie, niedożywiony, planowanie rozwoju rolnictwa

Abstrakt

W artykule przyjęto za punkt wyjścia „konwencjonalną mądrość”, z której wynika równanie biedni = narażeni na biedę, a więc że być biednym zawsze znaczy być podatnym na zagrożenia i odwrotnie, ale na podstawie kilku przykładów podważono powyższe założenie. Autor zakłada koncepcyjne i metodologiczne podejście często stosowane w analizie zagrożeń [bezpieczeństwa żywnościowego], szukając odpowiedzi na pytania: „WWW: Who, Why, Where”, co można przedstawić jako KDG, czyli: Kto, Dlaczego, Gdzie. Jest to skrótowiec używany przez kilka agencji międzynarodowych i regionalnych, zajmujących się analizą podatności na zagrożenia. Autor przytacza kilka przykładów związanych z jego doświadczeniami zawodowymi w Afryce i Azji.

Liczba pobrań artykułu

40

Strony

13-32

Jak cytować

Santacroce, P. (2015) „Experience of food security – vulnerability analysis. WWW i.e. Who, Why, Where (Analiza zagrożeń bezpieczeństwa żywnościowego: koncepcje i doświadczenia. KDG, czyli Kto, Dlaczego, Gdzie)”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (167), s. 13–32. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/567 (Udostępniono: 26 maj 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA