„Kultura jest Babą”. Wizja animacji kultury na wsi w działaniach Stowarzyszenia Folkowisko

Autor

  • Olga Rodak Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Zarządzania Międzynarodowego; Stowarzyszenie Folkowisko
  • Julia Szawiel Uniwersytet Warszawski, Kolegium MISH; Stowarzyszenie Folkowisko

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest poświęcony przedstawieniu działalności Stowarzyszenia Folkowisko oraz omówieniu reprezentowanej przez Stowarzyszenie filozofii działań animacyjnych i kulturotwórczych oraz strategii wpływania na kształt debaty publicznej na temat współczesnej wsi.

Bibliografia

Kirschenblatt-Gimblett B., 2011: Od etnologii do dziedzictwa. Rola muzeum. Etnografia Nowa nr 3.

Rakowski T., 2013: Etnografia/Animacja/Sztuka. Wprowadzenie. [w:] Etnografia/Animacja/Sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego, T. Rakowski (red.). Wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury, Warszawa, s. 8.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

49

Strony

157-162

Jak cytować

Rodak, O. i Szawiel, J. (2015) „«Kultura jest Babą». Wizja animacji kultury na wsi w działaniach Stowarzyszenia Folkowisko”, Wieś i Rolnictwo, (1.2 (166.2), s. 157–162. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/560 (Udostępniono: 24 kwiecień 2024).

Numer

Dział

Artykuły