O roli tradycji we współczesnej działalności kół gospodyń wiejskich

Autor

  • Magda Biejat Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
  • Katarzyna Wójcikowska Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Instytut Socjologii UW

Słowa kluczowe:

wieś, koła gospodyń wiejskich, tradycja, społeczeństwo obywatelskie

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących współczesnych uwarunkowań działania kół gospodyń wiejskich. Praca ma na celu przedstawienie sposobów funkcjonowania tych organizacji oraz ich kluczowych cech w oparciu o dane ilościowe. W dalszej części koncentrujemy się na problemie, jakim jest rola tradycji w działalności kół gospodyń wiejskich. Podstawą do analizy tego wątku są badania jakościowe przeprowadzone w ramach studiów przypadków, uzupełniane danymi z ankiety.

Bibliografia

Bookman A., Morgen S. (red.), 1988: Women and the Politics of Empowerment. Temple University Press, Philadelphia.

Chimiak G., 2006: How individuals make solidarity work. Biblioteka Pożytku Publicznego, MPiPS, Warszawa.

Gittel M., Ortega-Bustamante I., Steffy T., 2000: Social capital and social change. Women’s community activism. Urban Affairs Review, vol. 36, no. 2.

Grzebisz-Nowicka Z., 1995: Działalność organizacji Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz kobiet i ich rodzin. [w:] Kobieta wiejska w Polsce: rodzina, praca, gospodarstwo, J. Sawicka (red.). Warszawa.

Hobsbawm E., Ranger T. (red.), 2008: Tradycja Wynaleziona. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Iłowiecka-Tańska I., 2011: Liderzy i działacze. O idei trzeciego sektora w Polsce. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Matysiak I., 2005: „Stare” i „nowe” formy aktywności społecznej kobiet na obszarach wiejskich w Polsce. Od dożynek do fitness clubu. Uniwersytet Warszawski, Warszawa (nieopublikowana praca magisterska).

Matysiak I., 2009: Koła gospodyń wiejskich i ich funkcje w kontekście specyfiki trzeciego sektora w wybranych społecznościach wiejskich. [w:] Kobiety, feminizm, demokracja, B. Budrowska (red.). IFiS PAN, Warszawa.

Putnam R.D., 1993: Making Democracy Work: civic traditions in modern Italy. Princeton University Press, Princeton, NJ.

Sawicka J., 1996: Koła gospodyń wiejskich jako społeczno-zawodowa organizacja kobiet. Wieś i Rolnictwo nr 2 (91), s. 75–88.

Titkow A., 2007: Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty. IFiS PAN, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

1178

Strony

97-109

Jak cytować

Biejat, M. i Wójcikowska, K. (2015) „O roli tradycji we współczesnej działalności kół gospodyń wiejskich”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1.2 (166.2), s. 97–109. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/556 (Udostępniono: 30 maj 2024).

Numer

Dział

Artykuły