The family farms in the United States: social relations, scale and region (Gospodarstwa rodzinne w USA: stosunki społeczne, rozmiary i różnice regionalne)

Autor

  • Patrick Mooney Department of Sociology University of Kentucky
  • Keiko Tanaka Department of Community and Leadership Development University of Kentucky

Słowa kluczowe:

gospodarstwa rodzinne jako ikona amerykańskiej kultury, problemy definicyjne, szczególny charakter gospodarstw średnich, dochody pozarolnicze, ochrona rodzinnych gospodarstw rolnych

Abstrakt

Gospodarstwa rodzinne są jedną z ikon amerykańskiej kultury oraz ważnym elementem amerykańskiej tradycji agrarystycznej. Jednakże ich definicja nie jest do końca rozstrzygająca ani jasna. W artykule autorzy wskazują, że rola i znaczenie gospodarstw rodzinnych zależy właśnie od przyjętej definicji. Rozważając i porównując definicje formułowane przez Ministerstwo Rolnictwa USA, Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych oraz koncepcje proponowane przez działające w USA organizacje, takie jak: Krajowa Koalicja na rzecz Gospodarstw Rodzinnych czy Obrońcy Gospodarstw Rodzinnych, autorzy wskazują na zasadnicze rozbieżności, jeśli chodzi o liczbę i podstawowe charakterystyki rodzinnych gospodarstw rolnych. Rozbieżności te są rezultatem czynników związanych ze skalą produkcji, zakresu własności oraz dzierżawy ziemi, jak również rozmaitych uwarunkowań regionalnych i społecznych. W ramach tych dwóch ostatnich kategorii wskazuje się na kwestie związane ze szczególnym charakterem tzw. średnich gospodarstw (agriculture of the middle), jak również na znaczenie dochodów uzyskiwanych przez rodziny rolnicze z pracy poza gospodarstwem, rolę i znaczenie najemnej siły roboczej oraz charakter i zakres dzierżawy ziemi. Autorzy podkreślają ponadto znaczenie rodzinnych gospodarstw rolnych dla utrzymania witalności społeczności lokalnych oraz bezpieczeństwa żywnościowego USA, a także ochrony środowiska naturalnego i zachowania bioróżnorodności. Ostatnia część artykułu skupiona jest na postulatach pod adresem polityki wobec obszarów wiejskich w USA, której istotnym celem powinna być właśnie ochrona rodzinnych gospodarstw rolnych.

Bibliografia

Berry W., 1977: The Unsettling of America: Culture and Agriculture. Sierra Club.

Cochrane W., 1979: The Development of American Agriculture: A Historical Analysis. University of Minnesota Press,.Minneapolis.

Environmental Working Group (EWG), 2014: Farm Subsidies. Web site: http://farm.ewg.org/?_ga=1.62392424.598427398.1410526935 (Retrieved, September 12, 2014).

Family Farm Defenders, 2014: Web site: http://familyfarmers.org/?page_id=2 (Retrieved August 23, 2014).

Goldschmith W., 1946: Small Business and the Community: A Study in Central Valley of California on Effects of Scale of Farm Operations. Report of the Special Committee to Study Problems of American Small Business. Washington DC.

Goldschmidt, W., 1978: As you sow: three studies in the social consequences of agribusiness. Harcourt, New York.

Hoppe R.A. and Banker D.E., 2010: Structure and Finances of U.S. Farms: Family Farm Report, 2010 Edition. USDA Economic Research Service. Economic Information Bulletin Number 66. July.

Kirschenmann F., Stevenson G.W., Buttel F., Lyson T.A. and Duffy M., 2008: Why Worry About the Agriculture of the Middle? [in:] Lyson, T.A., Stevenson G.W. and Welsh R. Food and the Mid-Level Farm: Renewing an Agriculture of the Middle. Massachusetts: MIT Press, Cambridge.

MacDonald J., 2014: Family Farming in the United States. USDA-ERS, Amber Waves, March.

Mooney P.H., 1988: My Own Boss? Class, Rationality and the Family Farm. Boulder, CO: Westview Press.

Mooney P.H. and Majka T.J., 1995: Farmers and Farm Workers Movements: Social Protest in American Agriculture. Twayne Publishers.

National Family Farm Coalition. (NFFC). 2014: Web site: http://web.archive.org/web/20080328080709/http://www.nffc.net/what/familyfarm.html (Retrieved August 25, 2014).

Ray D.E. and Schaffer H.D., 2008: [in:] Lyson T.A., Stevenson G.W. and Welsh R. Food and the Mid-Level Farm: Renewing an Agriculture of the Middle. Massachusetts: MIT Press, Cambridge.

United Nations-Food and Agricultural Organization (UN-FAO). 2014: http://www.fao.org/familyfarming-2014/home/what-is-family-farming/en/ 2014 (Retrieved September 19, 2014).

USDA. Agricultural Census. 2007: http://www.agcensus.usda.gov/Publications/2007/Online_Highlights/Fact_Sheets/Farm_Numbers/farm_numbers.pdf (Retrieved September 12, 2014).

USDA-Economic Research Service. 2000: Farm Resource Regions. Agricultural Information Bulletin Number 760. September.

Liczba pobrań artykułu

59

Strony

45-57

Jak cytować

Mooney, P. i Tanaka, K. (2015) „The family farms in the United States: social relations, scale and region (Gospodarstwa rodzinne w USA: stosunki społeczne, rozmiary i różnice regionalne)”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1.1 (166.1), s. 45–57. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/540 (Udostępniono: 23 lipiec 2024).