Regionalna konkurencyjność rolnictwa w Polsce

Autor

  • Anna Kołodziejczak Author is researcher of Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  • Tomasz Kossowski Author is researcher of Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Słowa kluczowe:

konkurencyjność, rolnictwo, regionalna konkurencyjność rolnictwa, Polska

Abstrakt

Konkurencyjność regionalna określa potencjalne możliwości rywalizowania na rynkach rolnych i pozwala na ocenę znaczenia rolnictwa w rozwoju regionów. Artykuł ten przedstawia model regionalnej konkurencyjności rolnictwa stworzony na bazie koncepcji „piramidy regionalnej konkurencyjności” dla sektora gałęziowego obejmującego wyłącznie rolnictwo. Wspieranie decyzji dotyczących zwiększania konkurencyjności rolnictwa musi być dostosowane do warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych poszczególnych regionów w Polsce. Duże zasoby siły roboczej i małe skażenie środowiska przyrodniczego sprzyjają różnorodności produkcji, a z uwzględnieniem interwencjonizmu państwowego są czynnikiem wzmacniającym pozycje regionów w walce konkurencyjnej.

Bibliografia

Begg I., 1999: Cities and competitiveness. Urban Studies 36: 795–810.

de Vet J.M., Baker P., Dalgleish K., Pollock R., Healy A., 2004: The competitiveness of places and spaces: A position paper. Rotterdam – Leeds – Birmingham – Brussels, 20.

European Commission, 1999: Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation of Regions in the EU. Brussels.

Freebairn J., 1986: Implications of wages and industrial policies on competitiveness of agricultural export industries. Paper presented at Australian Agricultural Economics Society Policy Forum, Canberra.

Gardiner B., Martin R., Tyler P., 2004: Competitiveness, productivity and economic growth across the European regions. Regional Studies 38 (9): 1045–1067.

Giovannini E., Nardo M., Saisana M., Saltelli A., Tarantola S., Hoffman A., 2005: Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user guide. OECD Statistics Working Paper, STD/DOC OECD publishing, 108.

Huggins R., 2003: Creating a UK competitiveness index: Regional and local benchmarking. Regional Studies 37 (1): 89–96.

Hunt S.D., 2000: A general theory of competition: Resources, competences, productivity, economic growth. Sage Publications, Thousand Oaks – London – New Delhi.

IMD, 2004: The World Competitiveness Yearbook 2004. International Institute for Management Development, Lausanne. Available at: http//www02.imd.ch/wcc/pressreleases

Kitson M., Martin R., Tyler P., 2004: Regional competitiveness: An elusive yet key concept? Regional Studies 38 (9): 991–999.

Kołodziejczak A., 2010: Modele rolnictwa a zróżnicowanie przestrzenne sposobów gospodarowania w rolnictwie polskim (Agricultural models and spatial differences in the farming systems in Poland). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Lengyel I., 2000: A regionalis versenykepessegrol (Regional competitiveness). Kozgazdasagi Szemle 47: 962–987.

Lengyel I., 2003: Economic growth and competitiveness of Hungarian regions. Paper prepared for Reinventing Regions in the Global Economy RSA Conference, 12–15 April 2003, Pisa, Italy, 18.

Morrison D.F., 2005: Multivariate statistical methods. Thomson/Brooks/Cole.

Polenske K., 2004: Competition, collaboration and cooperation: An uneasy triangle in networks of firms and regions. Regional Studies 38 (9): 1029–1043.

Porter M.E., 1990: The competitive advantage of nations. The Free Press, New York.

Reiljan J., Hinrikus M., Ivanov A., 2000: Key issues in defining and analysing the competitiveness of a country. University of Tartu Economics and Business Administration, Working Paper No. 1. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=418540ordoi:10.2139/ssrn.418540

Scott B.R., 1985: U.S. competitiveness: Concepts, performance and implications. [in:] Scott B.R.,

Lodge G.C. (eds), U.S. competitiveness in the world economy. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.

Snieška V., Bruneckiene J., 2009: Measurement of Lithuanian regions by regional competitiveness index. Engineering Economics 1 (61): 45–57.

Turok I., 2004: Cities, regions and competitiveness. Regional Studies 38 (9): 1069–1083.

Liczba pobrań artykułu

54

Strony

57-70

Jak cytować

Kołodziejczak, A. i Kossowski, T. (2014) „Regionalna konkurencyjność rolnictwa w Polsce”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (164), s. 57–70. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/510 (Udostępniono: 30 maj 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA