Przemiany w chińskim rolnictwie. Doświadczenia i wnioski

Autor

  • Zhou Li Author work for Rural Development Institute, Chinese Academy of Social Sciences
  • Changquing Ren Author work for Rural Development Institute, Chinese Academy of Social Sciences

Abstrakt

Rozwój rolnictwa od początku epoki reform grał kluczową rolę w przemianach gospodarczych w Chinach. Po pierwsze, reformy rolnicze wprowadzone w okresie systemu odpowiedzialności kontraktowej znacznie zwiększyły zbiory i wydajność rolnictwa, a przy tym wyprowadziły setki milionów rolników ze skrajnego ubóstwa. Po drugie, olbrzymi przepływ siły roboczej z terenów wiejskich do miejskich, spowodowany zarówno zwiększeniem produktywności rolnictwa, jak i reformami politycznymi w kwestii mobilności pracowniczej, również przyczynił się do znaczącego wzrostu gospodarczego. Powyższe przemiany w obrębie zasobów pracy są ważnym składnikiem sukcesów Chin zarówno w zakresie urbanizacji, jak i industrializacji. Po trzecie rozwój rolnictwa, prowadzący do zwiększenia produkcji brutto, jak również poprawy wydajności produkcji, pozwolił Chinom skutecznie radzić sobie z wyzwaniem żywienia 1/5 ludności świata dysponując zaledwie 7% gruntów rolnych na świecie. Niniejszy artykuł podsumowuje historię przemian w chińskim rolnictwie, przybliża ich największe osiągnięcia i analizuje płynące z nich wnioski.

Bibliografia

Department of Agriculture Policy and Law, Ministry of Agriculture (compiled),40 Years of China’s Countryside. Central Peasants Publishing 1989, pp. 30–132.

Justin Yifu Lin, 1992: Rural Reforms and Agricultural Growth in China. American Economic Review, Vol.82, Issue 1, pp. 34–51.

Li Zhou, 2014: Achievements and Challenges in China’s Rural Development. China Economist No. 5, pp. 82–93.

Li Zhou, Haipeng Zhang, 2013: Productivity Growth in China’s Agriculture During 1985–2010. Journal of Integrative Agriculture 12: 1896–1904.

Xu, Qing, Rong Yin, and Zhanghui Liang, 2011: Economies of Scale, Return to Scale and Moderate Size of Agricultural Operation – Empirical Study Based on China’s Grain Production. Economic Research No.3. (Sociology Edition, No.6).

Zhang, Jun, Zhihao Tan, Wenjuan Li, Fei You, Wenbo Zhang, Wei Zhang, and Min Cheng, 2011: Research on China’s Grain Production Development and Spatial Distribution Evolution between 1949 and 2009. China Agricultural Science Bulletin, No.24.

Liczba pobrań artykułu

30

Strony

25-44

Jak cytować

Li, Z. i Ren, C. (2014) „Przemiany w chińskim rolnictwie. Doświadczenia i wnioski”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (164), s. 25–44. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/508 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).