Od „światowej socjologii wsi” do polityki wobec nauk społecznych i humanistycznych

Autor

  • Grzegorz Zabłocki Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Słowa kluczowe:

socjologia wsi, czasopisma socjologiczne, polityka wobec nauk społecznych, analiza treści

Abstrakt

Tekst przedstawia wyniki analizy tematyki i afiliacji autorów 420 artykułów opublikowanych w trzech okresach (1996/1997, 2002/2003 i 2008/2009) w czasopismach Journal of Rural Studies, Sociologia Ruralis oraz Rural Sociology. Wyniki te rzucają istotne światło na kierunek polityki prowadzonej w ostatnich latach w Polsce wobec nauk społecznych i humanistycznych.

Bibliografia

Chałasiński J., 1938: Młode pokolenie chłopów, t. 3. Państwowy Instytut Kultury Wsi, Warszawa.

Giordano Ch., 2012: Przekłamana transformacja. [w:] Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, A. Kaleta (red.). Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 199–217.

Gorlach K., 2006: Nowa polska socjologia wsi: kontynuacja czy zmiana? Roczniki Socjologii Wsi nr 27, s. 42–61.

Szacki J., 2003: Tożsamość narodowa nauk społecznych: przypadek socjologii polskiej. [w:] Los i wybór. Dziedzictwo i perspektywy społeczeństwa polskiego, A. Kojder i K. Sowa (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 117–122.

Witkoś J., 2013: Potrzebujemy rankingów, ale jakich? Forum Akademickie nr 10, s. 36–37.

Zabłocki G., 2013: The State of Rural Sociology as Presented in Four Periodicals – Rural Sociology, Sociologia Ruralis, Journal of Rural Studies, Eastern European Countryside. Eastern European Countryside no 19, p. 9–27.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

50

Strony

185-195

Jak cytować

Zabłocki, G. (2014) „Od «światowej socjologii wsi» do polityki wobec nauk społecznych i humanistycznych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (162), s. 185–195. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/492 (Udostępniono: 25 czerwiec 2024).

Numer

Dział

ARTYKUŁY DEDYKOWANE PROFESOROWI IZASŁAWOWI FRENKLOWI