Inteligentne wioski w polityce Unii Europejskiej. Jak połączyć innowacyjność z pragmatyzmem?

Autor

  • Oskar Wolski Oskar Wolski, PhD Candidate, Faculty of Geographical Sciences, University of Łódź, Łódź, Poland

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir042018/09

Słowa kluczowe:

inteligentne wioski (smart villages), inteligentny rozwój obszarów wiejskich, polityka rozwoju obszarów wiejskich, polityka Unii Europejskiej (UE), Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD)

Abstrakt

Inteligentne wioski są podejściem do rozwoju obszaru wiejskich, które obecnie jest dyskutowane przez Unię Europejską w ramach prac Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD). Od 2017 roku prace te prowadzone są w ramach utworzonej Grupy Tematycznej (GT) ds. Inteligentnych Wiosek. GT współuczestniczy w opracowaniu definicji inteligentnych wiosek, dyskutuje zmiany polityki rozwoju obszarów wiejskich i możliwości wsparcia inteligentnych wiosek, a także stanowi forum dla dialogu między różnymi grupami interesariuszy oraz platformę wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk inteligentnego rozwoju. Artykuł przedstawia zarys dyskusji, jaka miała miejsce podczas wybranych spotkań GT, a także wskazuje – gdzie właściwe – jej akademickie podłoże. Jego celem było zaprezentowanie podejścia Smart Villages w kontekście polityki Unii Europejskiej. Stąd prezentuje on pokrótce genezę tej dyskusji i dylematy dotyczące definiowania inteligentnych wiosek, a także wskazuje role lokalnych samorządów i UE w tworzeniu warunków odpowiednich dla wdrożenia tego typu podejścia. W pracy zawarto także przykłady projektów inteligentnego rozwoju obszarów wiejskich. Inteligentne wioski stanowią alternatywny sposób myślenia o podnoszeniu jakości życia na wsi. Wydają się także korespondować z kierunkiem, w jakim ewoluuje polityka unijna. Niemniej, podejście to wciąż wymaga lepszego dopasowania narzędzi i instrumentów finansowych, co tyczy się zarówno polityki UE, jak i źródeł krajowych (regionalnych). Istotna jest także rola lokalnych władz samorządowych w procesie ich wsparcia.

Liczba pobrań artykułu

294

Strony

163-179

Jak cytować

Wolski, O. (2018) „Inteligentne wioski w polityce Unii Europejskiej. Jak połączyć innowacyjność z pragmatyzmem?”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (181), s. 163–179. doi: 10.53098/wir042018/09.

Numer

Dział

Artykuły