Economic restructure and reform of growth model in Vietnam (Restrukturyzacja i reforma modelu rozwoju gospodarczego w Wietnamie)

Autor

  • Vu Hung Cuong The Author is researcher at Vietnam Academy of Social Sciences (VASS)

Słowa kluczowe:

Wietnam, struktura gospodarcza, model rozwoju gospodarczego

Abstrakt

Od 1986 roku polityka wietnamska zaczęła zmierzać w kierunku gospodarki bardziej otwartej i zintegrowanej z gospodarką światową, a przeprowadzone reformy gospodarcze nazwano „Doi Moi” (All Round). Po okresie szybkiego wzrostu Wietnam wypracował szereg globalnych osiągnięć, aż w 2010 roku pojawił się na końcu listy rankingu Banku Światowego dotyczącego dochodów. Struktury gospodarcze zostały stopniowo zmodernizowane; infrastruktura społeczno-gospodarcza uległa znacznej poprawie, zarówno pod względem ilości, jak i jakości; zostały wynalezione i wdrożone niektóre nowe i high-tech gałęzie przemysłu. Najnowsze badania wskazują jednak, że wietnamski model wzrostu osiągnął punkt krańcowy, gdyż w tym nowym kontekście modelu ujawniły się pewne słabości, które wymagają wprowadzenia zasadniczych zmian. Potrzeba zreformowania modelu rozwoju gospodarczego staje się ważniejsza niż kiedykolwiek indziej, aby uniknąć pułapki średniego dochodu i wzmocnić konkurencyjność oraz by uniknąć zewnętrznych zagrożeń w procesie integracji międzynarodowej, szybkim postępie i zmniejszeniu luki rozwojowej w porównaniu z innymi krajami w regionie i gospodarką światową. Artykuł ten skupia się na analizie słabych stron, wad struktury gospodarczej i obecnego modelu rozwoju gospodarczego w Wietnamie z zamiarem zaproponowania nowych kierunków i kilku kluczowych działań w celu wdrożenia restrukturyzacji gospodarki równolegle z reformą modelu wzrostu na lata 2012–2020.

Bibliografia

Central Institute of Economic Management, 2012: Economic restructure with growth model conversion in orientation of improving efficiency, productivity and competitiveness of the economy project. March.

CIA World FactBook, 2009: List of countries by gross fixed investment as percentage of GDP.

Government of Vietnam, Resolution 11/NQ-CP, issued 24/2/2011 by Government in major solutions to restraint inflation, stable macro economy, ensure social security.

Presentations in the Conference Spring Economic Forum 2012, organized by Vietnam Academy of Social Sciences and Economic Committee of the National Assembly, at Danang city, April.

Vu Tuan Anh, Nguyen Quang Thai, 2011: State investment: current situation and restructuring. Encyclopedia Publishing House. Hanoi, Hanoi..

Liczba pobrań artykułu

39

Strony

93-102

Jak cytować

Hung Cuong, V. (2013) „Economic restructure and reform of growth model in Vietnam (Restrukturyzacja i reforma modelu rozwoju gospodarczego w Wietnamie)”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (160), s. 93–102. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/454 (Udostępniono: 25 czerwiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ