Land policy in Ukraine and its impact on technical efficiency (Polityka agrarna na Ukrainie i jej wpływ na efektywność techniczną)

Autor

  • Olga Murowa Current author is serving as Assistant Professor at the Department of Agricultural & Applied Economics at Texas Tech University, USA

Słowa kluczowe:

efektywność techniczna, ukraiński sektor produkcji roślinnej, stochastyczna graniczna funkcja produkcji Cobba-Douglasa, metoda obwiedni danych, dzierżawa gruntów, polityka agrarna

Abstrakt

Badany jest wpływ polityki agrarnej na efektywność techniczną (ET) ukraińskiego sektora roślin w 2010 roku. Zastosowano dwie metody dla oceny wyników ET: analizę stochastycznej granicznej funkcji produkcji Cobba-Douglasa (SFA) oraz metodę obwiedni danych (DEA). Regiony o wysokiej efektywności technicznej są badane pod kątem polityki agrarnej. Publikowana analiza pokazuje, że przeciętnie dzierżawa gruntów przez różnego typu przedsiębiorstwa związane z sektorem rolnym wpływa na wzrost ET, natomiast dzierżawa przez gospodarstwa rolne obniża tę efektywność. Porównanie obecnych wyników TE z wynikami sprzed 16 lat pokazuje zróżnicowanie regionalnych zmian, ale również ogólną poprawę ET na Ukrainie.

Bibliografia

Aigner D.J., Lovell C.A.K., Schmidt P., 1977: Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models. “Journal of Econometrics” 6 (2): 21−37.

Coelli T., Rao D.S.P., Battese G.E., 1998: An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. Kluwer Academic Publishers, Boston.

Fedorchenko M., Lapa V., 2011: Agricultural Land Market in Ukraine: Prospects and Expected Outcomes (http://www.myland.org.ua; accessed on September 28, 2012).

Fiorentino E., Karmann A., Koetter M., 2006: The Cost Efficiency of German Banks: A Comparison of SFA and DEA. Discussion paper, Series 2: Banking and Finance, No. 10, Deutsche Bundesbank, Eurosystem.

Gumeniuk K., Mishchenko N., Fischer G., van Velthuizen H., 2009: Agro-Ecological Assessment for the Transition of the Agricultural Sector in Ukraine. Part II. Methodology and results for base line climate. December, International Institute for Applied Systems Analysis (http://webarchive.iiasa.ac.at/Admin/PUB/Documents/IR-09-050.pdf: accessed on November 9, 2012).

Hamrouni A., Ratsimbanier H., 2012: The Extent of Voluntary Information in the Annual Report and the Share Price Volatility: Application of DEA and SFA on the French Market. “Journal of Modern Accounting and Auditing” 8, 7: 951−966.

Hjalmarsson L., Kumbhakar S.C., Heshmati A., 1996: DEA, DFA, and SFA: A Comparison. “Journal of Productivity Analysis” 7: 303−327.

Krasnozhon L.A., 2011: Global Insider: Ukraine’s Agricultural Policies. World Politics Review (http://www.worldpoliticsreview.com/articles/print/9142; accessed in November 1, 2012).

Kuchma L., 2003: The Law of Ukraine on Subsidiary Farm. Verkhovna Rada of Ukraine (http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxweukr.htm; accessed on October 23, 2012).

Lerman Z., Sedik D., Pugachev N., Goncharuk A., 2006: Ukraine after 2000: A Fundamental Change in Land and Farm Policy? (http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/7140/2/dp060007.pdf; accessed on October 24, 2012).

Liefert B., Liefert O., 2008: The Russian Federation. Part3. The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank: 135−174.

Lindeman M., 2004: Ukraine: Agricultural Overview. Production Estimates and Crop Assessment Division, FAS, USDA (http://www.fas.usda.gov/pecad/highlights/2004/12/ukraine%20ag%20overview/index.htm; accessed in October 18, 2012).

Meeusen W., Van den Broeck J., 1977: Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Functions with Composed Error. “International Economic Review” 18 (125): 435−444.

Murova O., Trueblood M.A., Coble K.H., 2004: Measurement and Explanation of Technical Efficiency Performance in Ukrainian Agriculture, 1991–1996. “Journal of Agricultural and Applied Economics” 36, 1: 185−198.

Prokopenko O.M., 2011: Total Agricultural Output of Ukraine for the year 2010 (http://www.ukrstat.gov.ua; accessed on October 26, 2012).

State Agency of Land Resources, 2012. Lease of land in Ukraine (http://www.dazru.gov.ua/terra/control/uk/index; accessed on October 17, 2012).

State Statistics Service of Ukraine. Gross Domestic Product Table for 2011 (http://www.urkstat.gov.ua; accessed on November 16, 2011).

United Nations, Ukraine’s Profile, 2011, Statistics Division (http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=UKRAINE; accessed on October 1, 2012).

Worldwide News Ukraine (WNU), January 16, 2012. In 2011 Ukraine Boosts Agricultural Production by 17.5 percent (http://wnu-ukraine.com/news/economy-business/?id=1271; accessed on October 21, 2012).

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

39

Strony

141-156

Jak cytować

Murowa, O. (2013) „Land policy in Ukraine and its impact on technical efficiency (Polityka agrarna na Ukrainie i jej wpływ na efektywność techniczną)”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (159), s. 141–156. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/443 (Udostępniono: 30 maj 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ