Ekonomiczne i społeczno-kulturowe aspekty braku aktywności zawodowej kobiet na wsi oraz sposoby ich ograniczania

Autor

  • Małgorzata Marks-Krzyszkowska

Słowa kluczowe:

kobiety wiejskie, aktywność zawodowa

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań nad problemami podnoszenia aktywności zawodowej kobiet zamieszkujących tereny wiejskie. Scharakteryzowano główne ograniczenia ekonomiczne i społeczno-kulturowe podejmowania pracy przez kobiety oraz niektóre instytucjonalne sposoby ich rozwiązywania.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

121

Strony

128-137

Jak cytować

Marks-Krzyszkowska, M. (2012) „Ekonomiczne i społeczno-kulturowe aspekty braku aktywności zawodowej kobiet na wsi oraz sposoby ich ograniczania”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (157), s. 128–137. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/415 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ