Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Polskie i niemieckie doświadczenia

Autor

  • Tomasz Kondraszuk Autor jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Andrzej Parzonko Autor jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

52

Strony

161-167

Jak cytować

Kondraszuk, T. i Parzonko, A. (2012) „Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Polskie i niemieckie doświadczenia”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (155), s. 161–167. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/392 (Udostępniono: 14 czerwiec 2024).