Co z LEADER-em po 2013 roku?

Autor

  • Anna Sitek Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

Europejskie Obserwatorium Obszarów Wiejskich, 2009. Wybór najlepszych praktyk Leader+. Komisja Europejska, Bruksela.

Knieć W., Hałasiewicz A., 2008: Leader. Budowanie potencjału społecznego. FAPA, Warszawa.

Komisja Europejska, 2006: Podejście LEADER. Podstawowy poradnik. Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg.

Kozmana M., 2010: Pieniądze do wzięcia na wsi. W: „Rzeczpospolita” (http://www.ekonomia24.pl/artykul/706257,585677-Do-wziecia-1-5-mld-zl-z-programu-LEADER.html).

Kucharska B. (red.), 2008. Leader szansą dla polskiej wsi. FAPA, Warszawa.

Lisowska B., 2011: Unijne środki wydawane są na pensje działaczy, a nie rozwój wsi. Polska zwróci 2,5 mld zł dotacji?„Dziennik Gazeta Prawna” 80 (2966): 1 (http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=page&id=58969&page=166704&type=1&z=65).

Lougheed J. (red.), 2009: Oś 4 – Włączenie podejścia Leader do innych osi. „Przegląd Obszarów Wiejskich UE” 1: 34–39.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „LEADER jako narzędzie rozwoju lokalnego” – NAT/502.

Rob P., 2010: Oś 4 – Współpraca – Kluczem do rozwoju obszarów wiejskich. „Przegląd Obszarów Wiejskich UE” 3: 38–44.

Wasilewski K. (red.), 2009: Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich.

Doświadczenia z funkcjonowania programu Leader w Polsce w latach 2004–2009. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.

Wilkin J., Nurzyńska I. (red.), 2011. Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

26

Strony

158-160

Jak cytować

Sitek, A. (2012) „Co z LEADER-em po 2013 roku?”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (155), s. 158–160. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/391 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).