Kilka uwag o „wielozawodowości” i „rodzinie rolniczej” oraz pojęciach pokrewnych

Autor

  • Andrzej Kaleta Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Abstrakt

Marta Błąd, 2011: Wielozawodowość w rodzinach rolniczych. Przyczyny, uwarunkowania i tendencje rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa, s. 243.

Bibliografia

Gorlach K., 2011: Kierunki badań wsi w społeczeństwie globalnej ponowoczesności, czyli od „nowej” do studiów nad wsią ponowoczesną. W: Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku. Red. M. Halamska. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Rifkin J., 2001: Koniec pracy. Wydawnictwo Dolnośląskie. Wrocław.

Wilkin J., 2011: Jak zapewnić rozwój wsi w warunkach zmniejszającej się roli rolnictwa? W: Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku. Red. M. Halamska. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

27

Strony

138-145

Jak cytować

Kaleta, A. (2012) „Kilka uwag o „wielozawodowości” i «rodzinie rolniczej» oraz pojęciach pokrewnych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (155), s. 138–145. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/388 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).

Numer

Dział

RECENZJE I OMÓWIENIA