Ramy nowoczesnej polityki wiejskiej w Polsce – dialog ze społecznością naukową

Autor

  • Tamara Krawchenko Tamara Krawchenko, PhD, Economist/Policy Analyst, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir042018/01

Słowa kluczowe:

OECD, rozwój obszarów wiejskich, rozwój społeczności lokalnych, badania naukowe, Polska, polityka rozwoju obszarów wiejskich

Abstrakt

Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polska wieś rozwija się w wyjątkowo wysokim tempie. Wiele udało się w tym czasie osiągnąć. W dalszej perspektywie polityki wiejskie w Polsce będą musiały utrzymać tę dynamikę, rozwiązywać najtrudniejsze problemy, takie jak występujące wciąż obszary ubóstwa, oraz zapewnić wzrost i dobrobyt we wszystkich regionach kraju. Polska społeczność naukowa odgrywa i nadal powinna odgrywać kluczową rolę w rozwiązywaniu tych problemów. Niniejszy artykuł kontynuuje dyskusję dotyczącą kształtu polityki rozwoju obszarów wiejskich i przedstawia wnioski z „Przeglądu polityki wobec obszarów wiejskich w Polsce” opracowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 2018 r. Artykuł zawiera krótki opis koncepcji raportu, podsumowanie jego głównych wyników oraz cztery główne zalecenia (i wyzwania) dla społeczności naukowej.

Bibliografia

Antolak M., Pawelec P., Jaszczak A., Žukovskis J. (2017). The impact of European funds on changing landscape of Polish villages. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 39 (2), 127-138.

EC (European Commission) (2016). CAP Context Indicators 2016 Update: Agriculture and Rural Development. Brussels: European Commission. https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-indicators/context/2016/indicator-table_en.pdf [accessed: 30.08.2017].

Esparcia J. (2014). Innovation and networks in rural areas: An analysis from European innovative projects. Journal of Rural Studies, 34, 1–14.

Freshwater D., Trapasso R. (2014). The disconnect between principles and practice: Rural policy reviews of OECD countries. Growth and Change: A Journal of Urban and Regional Policy, 45 (4), 477–498.

Furmankiewicz M., Janc, K., Macken-Walsh A. (2016). The impact of EU governance and rural development policy on the development of the third sector in rural Poland: A nation-wide analysis. Journal of Rural Studies, 43, 225–234.

Furmankiewicz M., Macken-Walsh A. (2016). Government within governance? Polish rural development partnerships through the lens of functional representation. Journal of Rural Studies, 46, 12–22.

Karwacki A. (2006). Błędne koło: Reprodukcja kultury podklasy społecznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P. (2013). Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce. Warsaw: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2016a). Regional innovation. OECD Regional Statistics, http://dx.doi.org/10.1787/d8c3473a-en [accessed:28.12.2018].

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2016b). Rural Policy 3.0. In: OECD Regional Outlook 2016: Productive Regions for Inclusive Societies. Paris: OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264260245-7-en

OECD (2018). Rural policy review of Poland. http://www.oecd.org/publications/oecd-ruralpolicy-reviews-poland-2018-9789264289925-en.htm [accessed: 28.12.2018].

Przewłocka J. (2011). Polskie organizacje pozarządowe: Najważniejsze pytania, podstawowe fakty. Warsaw: Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Rosner A., Stanny M. (2017). Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland. Warsaw: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Tarkowska E., Korzeniewska K. (2002). Młodzież z byłych PGR-ów: Raport z badań. Warsaw: Instytut Spraw Publicznych.

Tarkowska T. (2008). Poverty and Social Exclusion in Rural Areas. Final Report, Annex I, Country case studies: Poland. Brussels: European Commission, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4434&langId=en

Liczba pobrań artykułu

147

Strony

11-24

Jak cytować

Krawchenko, T. (2018) „Ramy nowoczesnej polityki wiejskiej w Polsce – dialog ze społecznością naukową”, Wieś i Rolnictwo, (4 (181), s. 11–24. doi: 10.53098/wir042018/01.

Numer

Dział

Artykuły