Present and Future European Rural Policy (Teraźniejszość i przyszłość europejskiej polityki wobec obszarów wiejskich)

Autor

  • Jesus G. Regidor The Author is currently professor at Autonomous University of Madrid, Spain

Słowa kluczowe:

obszary wiejskie, polityka rozwoju obszarów wiejskich, wielosektorowa i terytorialna polityka wobec wsi, narodowe i regionalne strategie rozwoju obszarów wiejskich

Abstrakt

Unia Europejska, która staje się stopniowo mniej zorientowana na rolnictwo, zrobiła się jednocześnie bardziej wiejska. W tej nowej, bardziej wiejskiej Europie ludność zamieszkująca obszary wiejskie stanowi obecnie większość (ponad 57% w EU-27). Rozwój nowej europejskiej wsi stał się celem politycznym, zmierzającym do osiągnięcia ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Jednak obecna polityka wobec wsi realizowana w latach 2007–2013 jest niewłaściwa i niewystarczająca. Powinna być ona włączona do nowej polityki spójności, która jest wielosektorowa i terytorialna, a nie do zasadniczo sektorowej polityki, jaką jest WPR. W tym kontekście nowa propozycja strategii rozwoju wsi, zaprezentowana przez Komisję Europejską w 2011 roku, zdaje się mieć wiele słabych punktów. Rzeczywiście „promowanie społecznej inkluzji, zmniejszenie ubóstwa i rozwój ekonomiczny na obszarach wiejskich” to ważny szósty priorytet przyszłej europejskiej polityki wiejskiej. Jednak jeśli polityka europejska nie zrobi postępów w tym kierunku, to konieczne stanie się przyjęcie dodatkowych, narodowych i regionalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.

Liczba pobrań artykułu

23

Strony

39-44

Jak cytować

G. Regidor, J. (2012) „Present and Future European Rural Policy (Teraźniejszość i przyszłość europejskiej polityki wobec obszarów wiejskich)”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (154), s. 39–44. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/367 (Udostępniono: 30 maj 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA