Rola rodziny w codziennej trosce o osoby starsze w świetle zmieniającej się sytuacji na obszarach wiejskich w Wietnamie

Autor

  • Dang Thanh Nhan Dang Thanh Nhan, MA, Researcher, Institute for Family and Gender Studies, Vietnam Academy of Social Sciences, 27 Tran Xuan Soan St., Hai Ba Trung Dist., Hanoi, Vietnam https://orcid.org/0000-0001-9441-851X

DOI:

https://doi.org/10.7366/wir032019/05

Słowa kluczowe:

rodzina, osoby starsze, dzienna pomoc, obszary wiejskie, Wietnam

Abstrakt

W artykule wykorzystano zbiory danych dotyczące osób starszych z czterech prowincji; są to dane z roku 2017 dla prowincji Ha Tinh i Quang Ngai (307 osób) oraz dane z roku 2016 dla prowincji Ninh Binh i Tien Giang (407 osób), zebrane w ramach projektu „Wzmacnianie społecznego zaangażowania w pomoc osobom starszym w obliczu zmieniającej się struktury ekonomicznej i rodzinnej w Azji: Polityka i praktyczne dialogi między społecznościami lokalnymi w Wietnamie i Japonii”. Artykuł stanowi próbę oceny roli członków rodziny, zwłaszcza kobiet, w opiece nad osobami starszymi oraz analizy trudności, z jakimi muszą zmierzyć się dzisiejsze rodziny, w odniesieniu do roli społeczności i państwa. Artykuł w szczególności definiuje uwarunkowania społeczno-kulturowe, mające wpływ na to, w jaki sposób każdy członek rodziny troszczy się o swoich seniorów. Wyniki naszych badań wskazują, że rodziny odgrywają bardzo ważną rolę w trosce o osoby starsze, oraz że rola kobiet w tym względzie jest nadal kluczowa, bez względu na okoliczności. Rodzina jest najważniejszym wsparciem dla osób starszych w Wietnamie podczas choroby. Sytuacja ekonomiczna rodziny, stan zdrowia, choroba, płeć, wiek i zatrudnienie mają znaczący wpływ na samopoczucie osób starszych. Zauważono, że troska o byt osób starszych jest jednym z ciężarów, jakie musi unieść rodzina, co w kontekście rosnącej migracji i ostatnich zmian strukturalnych i funkcjonalnych w rodzinie powoduje potrzebę stworzenie bardziej wszechstronnego systemu zabezpieczenia społecznego i usług socjalnych dla osób starszych, w tym zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Pages

97-122

Jak cytować

Thanh Nhan, D. (2019) „Rola rodziny w codziennej trosce o osoby starsze w świetle zmieniającej się sytuacji na obszarach wiejskich w Wietnamie”, Wieś i Rolnictwo, (3 (184), s. 97-122. doi: 10.7366/wir032019/05.

Numer

Dział

Artykuły