Wydolność osób starszych a międzypokoleniowe świadczenie wzajemnego wsparcia w Wietnamie

Autor

  • Trinh Thai Quang Trinh Thai Quang, PhD, Researcher, Insitute for Family and Gender Studies, Vietnam Academy of Social Sciences, 27 Tran Xuan Soan Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam https://orcid.org/0000-0001-8866-0959
  • Vasoontara Yiengprugsawan Vasoontara Yiengprugsawan, PhD, Senior Researcher, ARC Centre of Excellence in Population Ageing Research (CEPAR), UNSW Business School, University of New South Wales, Ground Floor, East Wing, UNSW Kensington Campus, Sydney 2052 https://orcid.org/0000-0001-9101-4704

DOI:

https://doi.org/10.7366/wir032019/04

Słowa kluczowe:

wsparcie międzypokoleniowe, ludzie starsi, relacje międzypokoleniowe, Wietnam

Abstrakt

Tematem artykułu jest świadczenie wzajemnego wsparcia między osobami starszymi i ich dziećmi. Transfery międzypokoleniowe uważa się za empiryczny wskaźnik solidarności funkcjonalnej, główny element solidarności międzypokoleniowej (Bengtson, Roberts 1991). Rodzaje wsparcia analizowane w artykule dotyczą wsparcia finansowego, pomocy w pracach domowych, opieki oraz pomocy w pracy. W artykule poddano analizie próbę badawczą pochodzącą z Narodowego badania starzenia się społeczeństwa Wietnamu, obejmującą 2 700 uczestników w wieku 60 lat i starszych. Wyniki badania sugerują, że starsi ludzie dysponujący większymi zasobami finansowymi częściej angażują się w międzypokoleniowe relacje w zakresie wzajemnego wsparcia, w szczególności wsparcia finansowego. Poza tym wiek, stan cywilny, sytuacja mieszkaniowa, liczba posiadanych dzieci i stan zdrowia starszych rodziców znacząco wpływają na chęć świadczenia wzajemnego wsparcia. Przyszłe badania powinny skoncentrować się na analizie modeli wzajemności oraz związku pomiędzy jakością relacji międzypokoleniowych a wzajemnym wsparciem. Dodatkowo, powinny one podjąć temat efektów wzajemnego wsparcia, które determinują samopoczucie i zadowolenie z życia osób w zaawansowanym wieku.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Trinh Thai Quang, Trinh Thai Quang, PhD, Researcher, Insitute for Family and Gender Studies, Vietnam Academy of Social Sciences, 27 Tran Xuan Soan Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

Tematem artykułu jest świadczenie wzajemnego wsparcia między osobami starszymi i ich dziećmi. Transfery międzypokoleniowe uważa się za empiryczny wskaźnik solidarności funkcjonalnej, główny element solidarności międzypokoleniowej (Bengtson, Roberts 1991). Rodzaje wsparcia analizowane w artykule dotyczą wsparcia finansowego, pomocy w pracach domowych, opieki oraz pomocy w pracy. W artykule poddano analizie próbę badawczą pochodzącą z Narodowego badania starzenia się społeczeństwa Wietnamu, obejmującą 2 700 uczestników w wieku 60 lat i starszych. Wyniki badania sugerują, że starsi ludzie dysponujący większymi zasobami finansowymi częściej angażują się w międzypokoleniowe relacje w zakresie wzajemnego wsparcia, w szczególności wsparcia finansowego. Poza tym wiek, stan cywilny, sytuacja mieszkaniowa, liczba posiadanych dzieci i stan zdrowia starszych rodziców znacząco wpływają na chęć świadczenia wzajemnego wsparcia. Przyszłe badania powinny skoncentrować się na analizie modeli wzajemności oraz związku pomiędzy jakością relacji międzypokoleniowych a wzajemnym wsparciem. Dodatkowo, powinny one podjąć temat efektów wzajemnego wsparcia, które determinują samopoczucie i zadowolenie z życia osób w zaawansowanym wieku.

Downloads

Pages

73-95

Jak cytować

Thai Quang, T. i Yiengprugsawan, V. (2019) „Wydolność osób starszych a międzypokoleniowe świadczenie wzajemnego wsparcia w Wietnamie”, Wieś i Rolnictwo, (3 (184), s. 73-95. doi: 10.7366/wir032019/04.

Numer

Dział

Artykuły