Instytucjonalne i kulturowe aspekty opieki nad starszymi mieszkańcami obszarów wiejskich w Wietnamie

Autor

  • Trần Thị Minh Thi Tran T. Minh Thi, PhD, Associate Professor, Director General, Institute for Family and Gender Studies, Vietnam Academy of Social Sciences, 27 Tran Xuan Soan St., Hanoi, Vietnam https://orcid.org/0000-0001-6041-4502

DOI:

https://doi.org/10.7366/wir032019/01

Słowa kluczowe:

opieka nad osobami starszymi, Wietnam, care diamond, kultura, instytucja

Abstrakt

Tradycyjne normy nakazujące dzieciom opiekowanie się starymi rodzicami w społeczeństwach azjatyckich, w tym w Wietnamie, wskazują dzieci jako osoby odpowiedzialne za troskę o rodziców po osiągnięciu przez nich sędziwego wieku. Należy podkreślić, że odpowiedzialność ta często spada na kobiety, które obecnie coraz częściej emigrują z obszarów wiejskich i podejmują pracę zarobkową, co sprawia, że coraz wycofują się z roli opiekunów swoich rodziców. We współpracy z organizacjami społecznymi oraz instytucjami zajmującymi się tym problemem, władze Wietnamu rozwijają system opieki nad seniorami w ich miejscu zamieszkania oraz dbają o rozwój komercyjnego rynku takich usług, jednak to wspólnota lokalna cały czas odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o wsparcie emocjonalne seniorów. Mając na względzie tradycyjną strukturę rodziny, opartą na filozofii konfucjańskiej, odpowiedzialność za opiekę nad starszymi jest nadal obowiązkiem rodziny. Wykorzystując dane z badania 307 seniorów w 2017 r., autor artykułu analizuje rolę rodziny w opiece nad seniorami, stojące przed nią wyzwania i trudności, oraz rolę instytucji lokalnych, państwowych i prywatnych placówek oferujących opiekę dla seniorów, a także politykę w tym zakresie i istniejące luki systemowe, metody i sposoby opieki, powiązania polityki z instytucjami oraz konieczność harmonijnej współpracy wielu instytucji i podmiotów w celu kompleksowego zaspokojenia potrzeb osób starszych (ang. care diamond). Autor zwraca także uwagę na problem coraz częstszego pozostawiania seniorów na obszarach wiejskich i wskazuje różne próby podtrzymania azjatyckich wartości kulturowych, powiązań rodzinnych, jak również podkreśla ciągły rozwój polityki senioralnej, mający na celu opracowanie bardziej wszechstronnego modelu opieki nad osobami starszymi.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Pages

11-30

Jak cytować

Thị Minh Thi, T. (2019) „Instytucjonalne i kulturowe aspekty opieki nad starszymi mieszkańcami obszarów wiejskich w Wietnamie”, Wieś i Rolnictwo, (3 (184), s. 11-30. doi: 10.7366/wir032019/01.

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora