Grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – stan, wartość, dynamika zmian

Autor

  • Tomasz Klusek Autor jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Słowa kluczowe:

Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, gospodarowanie gruntami, regulacje prawne

Abstrakt

Podział mienia państwowego, jaki dokonał się w Polsce po 1990 roku ma swoje odzwierciedlenie w aktach normatywnych regulujących gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa. Nieruchomości te, w zależności od rodzaju i przeznaczenia, znalazły się w różnych zasobach. W przypadku nieruchomości rolnych w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), którym obecnie gospodaruje Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR). Jednym ze składników mienia, będącego w gestii ANR, są grunty. W ujęciu dynamicznym zmienia się ich powierzchnia, struktura i wartość. Zagadnienia z tym związane są przedmiotem niniejszego opracowania.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

36

Strony

168-185

Jak cytować

Klusek, T. (2010) „Grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – stan, wartość, dynamika zmian”, Wieś i Rolnictwo, (4 (149), s. 168–185. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/235 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ