Ubytek użytków rolnych na cele pozarolnicze w Polsce

Autor

  • Jolanta Górska Autorka jest pracownikiem Agencji Nieruchomości Rolnych
  • Waldemar Michna Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Słowa kluczowe:

nadmierny ubytek użytków rolnych na cele pozarolnicze w ostatnich dekadach, wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, ochrona gruntów rolnych

Abstrakt

Nadmierna jest w ostatnich dekadach powierzchnia ziemi rolniczej przepływającej do działów pozarolniczych. W latach 1946-2009 powierzchnia gruntów użytkowanych rolniczo zmniejszyła się z 20,4 do 16,1 mln ha, tj. o około 4 mln ha, a w tym w latach 1995-2009 o 1,8 mln ha. W tym czasie grunty formalnie wyłączone na cele nierolnicze i nieleśne, tzn. za które pobrano należności i opłaty, objęły areał 40 tys. ha. W latach 1995-2009 ubyło więc 1,8 mln ha, a należności i opłaty pobrano za 40 tys. ha. Problem ubytku gruntów rolnych dotyczy również jakości gleb wyłączanych z upraw rolniczych. Wbrew intencjom i zabiegom ustawowym, wyłącza się największy procent gleb dobrych a najmniejszy procent gleb słabych. Proces wyłączania użytków rolnych z produkcji dokonuje się poza kontrolą. Brak jest oceny tego zjawiska.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

94

Strony

57-74

Jak cytować

Górska, J. i Michna, W. (2010) „Ubytek użytków rolnych na cele pozarolnicze w Polsce”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (149), s. 57–74. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/228 (Udostępniono: 25 czerwiec 2024).