Marketingowe grupy producentów rolnych jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich

Autor

  • Roman Chorób Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Rzeszowskiego

Słowa kluczowe:

marketing, grupa producencka, procesy integracyjne, rolnictwo, przemysł spożywczy

Abstrakt

W opracowaniu podjęto próbę określenia wpływu i znaczenia działań marketingowych w procesach integracyjnych zachodzących między rolnictwem a przemysłem przetwórczym. Dokonano również krótkiej charakterystyki grup marketingowych jako przykładu integracji producentów rolnych. W sferze integracji rolnictwa z przemysłem spożywczym marketing spełnia niejako dwojaką rolę: po pierwsze integruje pionowo, wzmacniając więzi, po drugie wspomaga strategię osiągania sukcesu na rynku, bez czego nie ma wystarczających korzyści atrakcyjnych dla zintegrowanych stron. Marketing w układzie pionowo zintegrowanym z wiodącą rolą przemysłu spożywczego stwarza warunki do rynkowej ekspansji, zmniejsza barierę zbytu płodów rolnych, poprawia i stabilizuje opłacalność produkcji, redukując niewydolność dochodową gospodarstw rolnych, dostarcza informacji o potrzebach konsumentów żywności i ułatwia podejmowanie decyzji strategicznych. Powstawanie grup producenckich (marketingowych), zwłaszcza w warunkach rozdrobnionego rolnictwa, jest korzystne nie tylko dla samych producentów rolnych, ale także dla całej sieci handlu hurtowego i detalicznego oraz zakładów przetwórczych.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

122

Strony

158-172

Jak cytować

Chorób, R. (2010) „Marketingowe grupy producentów rolnych jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich”, Wieś i Rolnictwo, (2 (147), s. 158–172. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/204 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ