Rozwój przedsiębiorczości na cennych przyrodniczo obszarach wiejskich

Autor

  • Zenon Tederko Autor jest koordynatorem Projektu Wspierania Biznesu na Rzecz Bioróżnorodnośc

Słowa kluczowe:

MSP, pro-przyrodnicze przedsiębiorstwo, biznes, różnorodność biologiczna, Natura 2000

Abstrakt

Z roku na rok wydłużają się czerwone listy zagrożonych wyginięciem gatunków, znikających naturalnych siedlisk, narasta tempo degradacji środowiska naturalnego i utraty różnorodności biologicznej. W tym kontekście niezmiernie ważny jest fakt, że duża część różnorodności biologicznej jest przedmiotem gospodarczego użytkowania i podlega jego wpływowi, zarówno negatywnemu, jak i pozytywnemu. Środki niezbędne do zatrzymania degradacji środowiska naturalnego i powstrzymania utraty bioróżnorodności dalece przekraczają możliwości instytucji i funduszy publicznych. Długookresowa i skuteczna ochrona środowiska naturalnego nie jest możliwa bez włączenia użytkowników środowiska naturalnego - sektora biznesu, tj. przedsiębiorców i towarzyszącej sfery finansowania inwestycji. Jest wiele przykładów na to, że przedsiębiorstwa oparte na wykorzystywaniu zasobów przyrodniczych mogą odgrywać aktywną i pozytywną rolę w ich ochronie i zrównoważonym użytkowaniu. Konieczne jest stworzenie instrumentów doradczych i ekonomicznych zachęcających i wspierających przedsiębiorstwa w podejmowaniu dedykowanej działalności gospodarczej nastawionej na jednoczesne osiąganie oczekiwanych efektów ekonomicznych i przyrodniczych.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

40

Strony

218-227

Jak cytować

Tederko, Z. (2010) „Rozwój przedsiębiorczości na cennych przyrodniczo obszarach wiejskich”, Wieś i Rolnictwo, (1 (146), s. 218–227. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/189 (Udostępniono: 2 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ