Rozwój terenów wiejskich objętych siecią ekologiczną Natura 2000

Autor

  • Marek Kłodziński Autor jest pracownikiem Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

ochrona środowiska, sieć ekologiczna Natura 2000, zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin wiejskich

Abstrakt

Sieć ekologiczna Natura 2000 stwarza pewne bariery rozwojowe nie tylko dla wielkich inwestycji drogowych, ale także dla lokalnych społeczności, co często wynika z przedmiotowego potraktowania samorządów w procesie wyznaczania obszarów „naturowych” oraz przepisów, których interpretacja jest nie zawsze zrozumiała. Jednak, obok utrudnień, należy dostrzegać także elementy pozytywne, które wykorzystane w umiejętny sposób mogą przyczynić się do rozwoju obszarów objętych siecią Natura 2000. Nie ulega wątpliwości, że natura 2000 jest bardzo potrzebną formą ochrony przyrody, jednak kosztami tej ochrony nie mogą być obarczone wyłącznie gminy wiejskie, dlatego należy podjąć dyskurs o celowości utworzenia przez całe społeczeństwo Funduszu Środowiskowego, który rekompensowałby lokalnym społecznościom trud ochrony środowiska naturalnego w Polsce.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

33

Strony

146-156

Jak cytować

Kłodziński, M. (2010) „Rozwój terenów wiejskich objętych siecią ekologiczną Natura 2000”, Wieś i Rolnictwo, (1 (146), s. 146–156. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/184 (Udostępniono: 21 luty 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ