Zagrożenia związane z wykonywaniem przez dzieci prac rolnych w opinii uczniów szkół wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego

Autor

  • Magdalena Florek Magdalena Florek jest pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • Stanisław Lachowski Stanisław Lachowski jest pracownikiem naukowym Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Stefania Sosnowska Autorka jest pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Słowa kluczowe:

praca dzieci, dzieci wiejskie, rodzina rolnicza, poczucie zagrożenia

Abstrakt

W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie czy dzieci, pochodzące ze środowiska wiejskiego odczuwają zagrożenia dla własnego zdrowia i rozwoju w związku z wykonywaniem prac rolnych. Problematykę tę przedstawiono na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród dzieci z rodzin rolniczych z dwóch powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Badaniami ankietowymi objęto 971 uczniów wiejskich szkół podstawowych (klasy V i VI) oraz wiejskich gimnazjów (klasy I). Z uzyskanych danych wynika, że prawie połowa uczniów nie dostrzega, by wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym rodziców zagrażało ich zdrowiu, życiu czy rozwojowi. Większość jednak przyznaje, że prace te są niebezpieczne lub raczej niebezpieczne.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

35

Strony

48-58

Jak cytować

Florek, M., Lachowski, S. i Sosnowska, S. (2010) „Zagrożenia związane z wykonywaniem przez dzieci prac rolnych w opinii uczniów szkół wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego”, Wieś i Rolnictwo, (1 (146), s. 48–58. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/177 (Udostępniono: 4 grudzień 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ