Zagrożenia związane z wykonywaniem przez dzieci prac rolnych w opinii uczniów szkół wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego

Autor

  • Magdalena Florek Magdalena Florek jest pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • Stanisław Lachowski Stanisław Lachowski jest pracownikiem naukowym Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Stefania Sosnowska Autorka jest pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2010.1.146/02

Słowa kluczowe:

praca dzieci, dzieci wiejskie, rodzina rolnicza, poczucie zagrożenia

Abstrakt

W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie czy dzieci, pochodzące ze środowiska wiejskiego odczuwają zagrożenia dla własnego zdrowia i rozwoju w związku z wykonywaniem prac rolnych. Problematykę tę przedstawiono na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród dzieci z rodzin rolniczych z dwóch powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Badaniami ankietowymi objęto 971 uczniów wiejskich szkół podstawowych (klasy V i VI) oraz wiejskich gimnazjów (klasy I). Z uzyskanych danych wynika, że prawie połowa uczniów nie dostrzega, by wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym rodziców zagrażało ich zdrowiu, życiu czy rozwojowi. Większość jednak przyznaje, że prace te są niebezpieczne lub raczej niebezpieczne.

Bibliografia

Ambadekar N.N., Wahab S.N., Zodpey S.P., Khandait D.W., 1999: Effect of labour on growth of children. „Public Healh” 133: 303–306. DOI: https://doi.org/10.1016/S0033-3506(99)00185-7

Bezpieczeństwo dzieci w zagrodzie rolniczej, 2008. Red. S. Lachowski. Materiały dla nauczycieli. IMW, Lublin.

Bujak F., 1998: Wypadki dzieci podczas prac w rolnictwie. Część II. Przyczyny wypadków, czynniki powodujące obrażenia, kategorie wypadków. „Medycyna Ogólna” 4: 177–182.

Bujak F., 1999: Maszyny rolnicze jako źródło wypadków wśród dzieci. „Medycyna Ogólna” 2: 173–185.

Davis S., 2001: Child Labor. In: Migrant Health Issues. ”National Center for Farmwoeker Health”. Buda: 51–57.

Lachowski S., Bujak F., 1996: Zatrudnianie dzieci w rolnictwie. W: Wypadki w rolnictwie. Red. J. Zagórski. IMW, Lublin: 99–108.

Lachowski S., Bujak F., 2008: Bezpieczeństwo dzieci w zagrodzie rolniczej. Program zajęć w wiejskich szkołach podstawowych. IMW, Lublin.

Lachowski S., Zagórski J., 1999: Praca dzieci na wsi a ich stan zdrowia. Ubezpieczenia w Rolnictwie. „Studia i Materiały” 4: 77–99.

Lachowski S., Zagórski J., Bujak F., 1998: Obciążenie pracą dzieci z rodzin rolniczych. IMW, Lublin.

Lachowski S., Bujak F., Zagórski J., Lachowska B., 2002: Postawy rodziców wobec angażowania dzieci do prac we własnym gospodarstwie rolnym. IMW, Lublin.

Mirkiewicz M., Cieszkowski S., Fruga R., 1999: Zdrowie dzieci wiejskich na tle ich rówieśników z miasta. „Rocznik Naukowy VI, Suplement 1: 269–275.

Napierała M., 1999: Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci wiejskich i miejskich w województwie kujawsko-pomorski, „Rocznik Naukowy” VI, Suplement 1: 67–76.

Pielka H., 1994: Rodzinne uwarunkowania wychowania dziecka przez pracę. W: Wychowanie wobec wartości pracy. Red. T. Borowska, J. Gajda. Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole.

Postawy dzieci z rodzin rolniczych wobec angażowania do prac we własnym gospodarstwie rolnym, 2002. Red. S. Lachowski. Raport z realizacji tematu 2.22 w ramach działalności statutowej. Komputeropis. IMW, Lublin

Scenariusze zajęć w wiejskiej szkole podstawowej. Zasady udziału dzieci w pracach gospodarstwa rodzinnego, 2000. Red. S. Lachowski. IMW, Lublin.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2002 roku, 2003. KRUS, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

43

Strony

48-58

Jak cytować

Florek, M., Lachowski, S. i Sosnowska, S. (2010) „Zagrożenia związane z wykonywaniem przez dzieci prac rolnych w opinii uczniów szkół wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (146), s. 48–58. doi: 10.53098/wir.2010.1.146/02.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ