Efektywność gospodarstw wielkotowarowych w latach 2005-2007 – pomiar metodą nieparametryczną

Autor

  • Justyna Ziółkowska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Słowa kluczowe:

efektywność techniczna gospodarstw rolnych, efektywność skali produkcji, metoda nieparametryczna, gospodarstwa wielkotowarowe

Abstrakt

Celem artykułu było określenie efektywności technicznej i efektywności skali dla trzech grup gospodarstw rolnych przy użyciu metody nieparametrycznej DEA. Dane empiryczne pochodziły z panelu. W każdej z badanych grup wskaźniki efektywności technicznej uległy pogorszeniu (w latach 2005–2007). Ta sama sytuacja miała miejsce również w przypadku efektywności skali (wyjątek stanowiły wyniki jednoosobowych spółek).

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

29

Strony

226-245

Jak cytować

Ziółkowska, J. (2009) „Efektywność gospodarstw wielkotowarowych w latach 2005-2007 – pomiar metodą nieparametryczną”, Wieś i Rolnictwo, (4 (145), s. 226–245. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/170 (Udostępniono: 4 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ