Potencjał kapitału społecznego lokalnych grup działania województwa łódzkiego

Autor

  • Katarzyna Hanke-Zajda Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego

Słowa kluczowe:

Program LEADER, lokalne grupy działania, rozwój wielofunkcyjny, rozwój zrównoważony, kapitał społeczny

Abstrakt

Wdrażanie wielofunkcyjnego i zrównoważonego modelu rozwoju obszarów wiejskich oznacza proces zmiany społecznej. Jej podmiot stanowią mieszkańcy wsi. Cechująca ich sieć współpracy, wola kooperacji, poziom zaufania, uznawane za składowe kapitału społecznego, warunkują możliwość wprowadzenia założeń paradygmatu odnowy. Tworzone m.in. w ramach programu LEADER + lokalne grupy działania i ich potencjał mogą być zaczynem, a na bardziej aktywnych społecznie obszarach „grupą wspierającą” dotychczasową współpracę mieszkańców obszarów wiejskich. Podejmowany w artykule problem dotyczy zatem potencjału kapitału społecznego LGD z województwa łódzkiego. Celem jest przedstawienie wyników badań empirycznych, które dotyczą poziomu jego komponentów: zaufania, wartości oraz sieci.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

27

Strony

199-211

Jak cytować

Hanke-Zajda, K. (2009) „Potencjał kapitału społecznego lokalnych grup działania województwa łódzkiego”, Wieś i Rolnictwo, (4 (145), s. 199–211. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/168 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ