Potencjał kapitału społecznego lokalnych grup działania województwa łódzkiego

Autor

  • Katarzyna Hanke-Zajda Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.4.145/12

Słowa kluczowe:

Program LEADER, lokalne grupy działania, rozwój wielofunkcyjny, rozwój zrównoważony, kapitał społeczny

Abstrakt

Wdrażanie wielofunkcyjnego i zrównoważonego modelu rozwoju obszarów wiejskich oznacza proces zmiany społecznej. Jej podmiot stanowią mieszkańcy wsi. Cechująca ich sieć współpracy, wola kooperacji, poziom zaufania, uznawane za składowe kapitału społecznego, warunkują możliwość wprowadzenia założeń paradygmatu odnowy. Tworzone m.in. w ramach programu LEADER + lokalne grupy działania i ich potencjał mogą być zaczynem, a na bardziej aktywnych społecznie obszarach „grupą wspierającą” dotychczasową współpracę mieszkańców obszarów wiejskich. Podejmowany w artykule problem dotyczy zatem potencjału kapitału społecznego LGD z województwa łódzkiego. Celem jest przedstawienie wyników badań empirycznych, które dotyczą poziomu jego komponentów: zaufania, wartości oraz sieci.

Bibliografia

Ardanowski J., 2005: Czy można zmienić wieś bez udziału jej mieszkańców? W: Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. Red. J. Wilkin. Fundusz Współpracy, Warszawa.

Borek T., Fałkowski J., Giejbowicz E., Janiak K., Poślednik A., Zielińska M., 2006: Inicjatywa Leader – pierwsze doświadczenia i szanse rozwoju. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.

Czapiński J., 2007: Kapitał społeczny. W: Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński, T. Panek. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.

Fedyszak-Radziejowska B., 2006: Kapitał ludzki i społeczny polskiej wsi. W: Wieś Polska 2006. Raport o stanie wsi. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa.

Gumkowska M., Herbst J., 2006: Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.

Halamska M., 2008: Wiejskie organizacje pozarządowe. Wprowadzenie. W: Wiejskie organizacje pozarządowe. Red. M. Halamska. IRWiR PAN, Warszawa.

Halamska M., 2009: Zasoby własne wsi a zewnętrzne programy rozwoju. Na przykładzie zależności kapitał społeczny – PP LEADER+. „Wieś i Rolnictwo” 3: 9–28. DOI: https://doi.org/10.53098/wir.2009.3.144/01

Herbst J., Gumkowska M., 2007: Wolontariat, Filantropia i 1%. Raport z badań 2006. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.

Knieć W., Hałasiewicz A., 2008: LEADER. Budowanie potencjału społecznego. FAPA, Warszawa.

Putnam R., 2008: Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Starosta P., Frykowski M., 2008: Typy kapitału społecznego i wzory partycypacji obywatelskiej w wiejskich gminach centralnej Polski. W: Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów. Red. M. Szczepański. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Trutkowski C., Mandes S., 2005: Kapitał społeczny w małych miastach. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Wciórka B., 2008: Zaufanie społeczne w latach 2002–2008. Komunikat z badań. CBOS, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

35

Strony

199-211

Jak cytować

Hanke-Zajda, K. (2009) „Potencjał kapitału społecznego lokalnych grup działania województwa łódzkiego”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (145), s. 199–211. doi: 10.53098/wir.2009.4.145/12.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ