Rozwój przedsiębiorczości indywidualnej na obszarach wiejskich Podkarpacia 1995-2007

Autor

  • Grzegorz Chrapek Autor jest pracownikiem naukowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość, obszary wiejskie, rozwój obszarów wiejskich, zakłady osób fizycznych, pozarolnicze podmioty gospodarcze

Abstrakt

W niniejszym artykule podjęto próbę określenia poziomu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, poświęcając uwagę czynnikom społeczno-ekonomicznym, których oddziaływanie w latach 1995–2007 wpłynęło na wzrost liczby podmiotów gospodarczych osób fizycznych. Podjęte zagadnienie aktywności gospodarczej osób fizycznych w ujęciu gminnym charakteryzuje się przede wszystkim stosunkowo dużym zróżnicowaniem przestrzennym. Zanotowany w latach 1995–2007 dynamiczny wzrost liczby pozarolniczych podmiotów gospodarczych objął 14 jednostek przestrzennych, w których wartość wskaźnika przedsiębiorczości była wyższa od 80. Analiza zróżnicowania przestrzennego rozwoju przedsiębiorczości wykazała dużą wartość wskaźnika na obszarach atrakcyjnych inwestycyjnie oraz turystycznie. Drugą strefę wzrostu przedsiębiorczego stanowią obszary położone blisko większych ośrodków miejskich oraz w bliskim sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych. Prowadzone badania potwierdzają także, iż wzrost aktywności gospodarczej osób fizycznych ściśle wiąże się z postawami mieszkańców wsi oraz dostępnością do środków finansowych.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

24

Strony

181-198

Jak cytować

Chrapek, G. (2009) „Rozwój przedsiębiorczości indywidualnej na obszarach wiejskich Podkarpacia 1995-2007”, Wieś i Rolnictwo, (4 (145), s. 181–198. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/167 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ