Problemy finansowania rolniczych ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce

Autor

  • Stanisław Paszkowski Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Słowa kluczowe:

ubezpieczenie społeczne rolników, ubezpieczenie emerytalno-rentowe, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, fundusz emerytalno rentowy.

Abstrakt

Ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest jednym z głównych narzędzi polityki socjalnej państwa wobec ludności rolniczej. Obecnie funkcjonujący system tego ubezpieczenia został oparty na składce wymierzanej w jednakowej wysokości i oferuje rolnikom szeroki zakres świadczeń. Udostępniane jednak nim emerytury i renty są znacznie niższe niż oferowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Podstawowym mankamentem analizowanego ubezpieczenia jest drastyczny brak zrównoważenia wpływów i wydatków funduszu emerytalno-rentowego i oparcie wypłat świadczeń na dotacjach budżetowych państwa.Od pewnego czasu podejmowane są działania mające na celu ograniczenie niesamodzielności finansowej systemu. W połowie bieżącej dekady zaostrzono przepisy określające dostęp do systemu, a w bieżącym roku podwyższono kwoty składek dla ubezpieczonych z gospodarstw rolnych o największej powierzchni. Efekty finansowe wywołane wprowadzeniem ostatnich zmian przepisów prawnych mają jednak charakter marginalny. Badania wskazują jednak na możliwości zwiększenia wpływów ze składek w przychodach funduszu emerytalno-rentowego.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

39

Strony

157-180

Jak cytować

Paszkowski, S. (2009) „Problemy finansowania rolniczych ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce”, Wieś i Rolnictwo, (4 (145), s. 157–180. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/166 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ