Recenzja książki Włodzimierza Rembisza „Mikroekonomiczne podstawy wzrostu dochodów producentów rolnych”

Autor

  • Joanna Wiśniewska Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.3.144/10

Abstrakt

W. Rembisz, 2007: Mikroekonomiczne podstawy wzrostu dochodów producentów rolnych. Vizja Press & IT, Warszawa, s. 186.

Bibliografia

Idczak J., 2001: Dochody rolnicze a polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej. WWSB, Poznań.

Leszczyńska M., 2007: Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej i ich uwarunkowania. WURZ, Rzeszów.

Zegar J.S., 2004: Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (u progu integracji europejskiej). IERiGŻ, Warszawa.

Zegar J.S., 2008: Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. IERiGŻ, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

40

Strony

141-146

Jak cytować

Wiśniewska, J. (2009) „Recenzja książki Włodzimierza Rembisza «Mikroekonomiczne podstawy wzrostu dochodów producentów rolnych»”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (144), s. 141–146. doi: 10.53098/wir.2009.3.144/10.

Numer

Dział

RECENZJE I OMÓWIENIA