Propozycje zmian w kategoryzacji gospodarstw agroturystycznych

Autor

  • Mikołaj Jalinik Autor jest pracownikiem naukowym Politechniki Białostockiej

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.3.144/07

Słowa kluczowe:

kategoryzacja, gospodarstwo agroturystyczne, agroturystyka

Abstrakt

Dynamiczny rozwój działalności agroturystycznej w okresie ostatnich kilku lat, zwłaszcza od 2000 roku, stał się wskaźnikiem, zarówno faktycznych potrzeb w tym zakresie, jak i dużych możliwości powiększania liczebności gospodarstw agroturystycznych, szczególnie przy konsekwentnym wspomaganiu różnych instytucji i organizacji. Wraz z rozwojem agroturystyki pojawiła się potrzeba dokonania zmian w kategoryzacji gospodarstw agroturystycznych w celu poprawy jakości świadczonych usług i zwiększenia ich asortymentu. Opracowanie kategoryzacji przygotowano w przekonaniu, że stanie się ona przyczynkiem do szerszych badań naukowych, analiz i dyskusji nad kształtem ciągle rozwijających się gospodarstw agroturystycznych. Równocześnie zaproponowano kilka rozwiązań innowacyjnych, które mogą przyczynić się do trafnego wyboru miejsca i miejscowości do wypoczynku

Bibliografia

Berndt-Kostyrzewska J., 2000: Programy funkcjonalne domów wiejskich dla potrzeb działalności agroturystycznej. W: Agroturystyka. Red. U. Świetlikowska. Wydaw. FAPA, Warszawa.

Drzewiecki M., 2001: Podstawy agroturystyki. Wydaw. OPO, Bydgoszcz.

Sawicki B., 2007: Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich. Wydaw. AR, Lublin. Sikorska G., Kajszczak W., 2000: Kwatera agroturystyczna. Praktyczny poradnik. Wydaw. Phare, Warszawa.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz.U. 223, poz. 2268).

Wyrwicz E., 2000: System kwalifikacji i kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej. W:Agroturystyka. Red. U. Świetlikowska. Wydaw. FAPA, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

112

Strony

109-122

Jak cytować

Jalinik, M. (2009) „Propozycje zmian w kategoryzacji gospodarstw agroturystycznych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (144), s. 109–122. doi: 10.53098/wir.2009.3.144/07.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ