Zróżnicowanie poziomu życia gospodarstw domowych według grup społeczno-ekonomicznych i ich wielkości

Autor

  • Anna Majchrzak Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • Joanna Stanisławska Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Słowa kluczowe:

poziom życia, gospodarstwo domowe, metoda TOPSIS

Abstrakt

W pracy przedstawiona została ocena poziomu życia gospodarstw domowych wyodrębnionych według grup społeczno-ekonomicznych i liczby osób w Polsce w 2006 roku. Do pomiaru wykorzystano miernik syntetyczny oparty na metodzie TOPSIS. Przeprowadzona analiza wykazała znaczne zróżnicowanie poziomu życia gospodarstw domowych. Największą jego wartością cechowały się gospodarstwa pracujące na własny rachunek, liczące do pięciu osób, oraz pracowników, liczące do dwóch osób. Natomiast najniższy poziom życia zaobserwowano w dwuosobowych gospodarstwach rolników oraz najbardziej licznych gospodarstwach emerytów i rencistów. Duże zróżnicowanie w poziomie zaspokojenia potrzeb w zakresie poszczególnych dóbr i usług może generować odmienne zachowania jednostek, prowadzić do marginalizacji społecznej i powstawania grup o charakterze patologicznym, niemających szans na właściwy udział w życiu społecznym.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

33

Strony

98-108

Jak cytować

Majchrzak, A. i Stanisławska, J. (2009) „Zróżnicowanie poziomu życia gospodarstw domowych według grup społeczno-ekonomicznych i ich wielkości”, Wieś i Rolnictwo, (3 (144), s. 98–108. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/148 (Udostępniono: 4 grudzień 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ