Zróżnicowanie poziomu życia gospodarstw domowych według grup społeczno-ekonomicznych i ich wielkości

Autor

  • Anna Majchrzak Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • Joanna Stanisławska Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.3.144/06

Słowa kluczowe:

poziom życia, gospodarstwo domowe, metoda TOPSIS

Abstrakt

W pracy przedstawiona została ocena poziomu życia gospodarstw domowych wyodrębnionych według grup społeczno-ekonomicznych i liczby osób w Polsce w 2006 roku. Do pomiaru wykorzystano miernik syntetyczny oparty na metodzie TOPSIS. Przeprowadzona analiza wykazała znaczne zróżnicowanie poziomu życia gospodarstw domowych. Największą jego wartością cechowały się gospodarstwa pracujące na własny rachunek, liczące do pięciu osób, oraz pracowników, liczące do dwóch osób. Natomiast najniższy poziom życia zaobserwowano w dwuosobowych gospodarstwach rolników oraz najbardziej licznych gospodarstwach emerytów i rencistów. Duże zróżnicowanie w poziomie zaspokojenia potrzeb w zakresie poszczególnych dóbr i usług może generować odmienne zachowania jednostek, prowadzić do marginalizacji społecznej i powstawania grup o charakterze patologicznym, niemających szans na właściwy udział w życiu społecznym.

Bibliografia

Budżety gospodarstw domowych w 2006 r., 2007. GUS, Warszawa.

Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W., 2001: Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Wydaw. SGGW, Warszawa.

Kwasek M., 2000: Poziom życia rolników w świetle badań budżetów gospodarstw domowych. IERiGŻ, Warszawa.

Kwasek M., 2002: Poziom życia rolników w ostatniej dekadzie XX wieku. IERiGŻ, Warszawa.

Metodyka badań budżetów gospodarstw domowych, 1999. Zeszyty metodyczne i klasyfikacje. GUS, Warszawa.

Ostasiewicz W., 2004: Ocena i analiza jakości życia. Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Pośpiech E., Warzecha K., 2000: Living Standard In Poland Compared to other European Countries. In: Aspects of Quality of life. Ed. W. Ostasiewicz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.

Rudnicki L., 2000: Zachowanie konsumentów na rynku. PWE, Warszawa. Sikorka J., 1998: Konsumpcja. IFiS PAN, Warszawa.

Stanisławska J., 2007: Zróżnicowanie regionalne poziomu życia gospodarstw domowych w Polsce. „Roczniki Naukowe Seria” IX, 2.

Włodarczyk-Śpiewak K., 2003: Czynniki determinujące konsumpcję młodych gospodarstw domowych. Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Wysocki F., 2008: Zastosowanie metody TOPSIS do oceny regionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju sektora mleczarskiego. „Wiadomości Statystyczne” 1.

Wysocki F., Lira J., 2005: Statystyka opisowa. Wydaw. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.

Żelazna K., Kowalczuk L., Mikuta B., 2002: Ekonomika konsumpcji: elementy teorii. Wydaw. SGGW, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

46

Strony

98-108

Jak cytować

Majchrzak, A. i Stanisławska, J. (2009) „Zróżnicowanie poziomu życia gospodarstw domowych według grup społeczno-ekonomicznych i ich wielkości”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (144), s. 98–108. doi: 10.53098/wir.2009.3.144/06.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ