Oddziaływanie przedsiębiorstw rolniczych na środowisko naturalne. Aspekt metodyczny i praktyczny

Autor

  • Adam Kagan Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Słowa kluczowe:

przedsiębiorstwo rolnicze, efektywność finansowa, efektywność środowiskowa, wskaźnik oddziaływania środowiskowego

Abstrakt

W opracowaniu zaprezentowano konstrukcję syntetycznego wskaźnika mierzącego poziom oddziaływania gospodarstwa rolniczego na środowisko naturalne. Opisano zarówno zestaw parametrów wykorzystanych do jego budowy, jak i ich specyfikę oraz sposób pomiaru. Przedstawioną metodologię wykorzystano w analizie przedsiębiorstw rolniczych powstałych z majątku Skarbu Państwa. Rozważano dwie płaszczyzny funkcjonowania badanych jednostek, a mianowicie finansową i środowiskową. Analizowano zarówno zmiany efektywności środowiskowej jako wypadkową fluktuacji cech diagnostycznych, jak i wybranych wskaźników finansowych. Określono zależności, jakie występowały pomiędzy badanymi zjawiskami, co pozwoliło sformułować wnioski dotyczące badanej zbiorowości.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

38

Strony

63-84

Jak cytować

Kagan, A. (2009) „Oddziaływanie przedsiębiorstw rolniczych na środowisko naturalne. Aspekt metodyczny i praktyczny”, Wieś i Rolnictwo, (3 (144), s. 63–84. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/146 (Udostępniono: 4 październik 2023).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA