Wiejskie migrowanie na przestrzeni stu lat. Studium przypadku gminy Radgoszcz

Autor

  • Łukasz Krzyżowski Autor jest pracownikiem naukowym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.2.143/06

Słowa kluczowe:

migracje, transnarodowość, tradycje migracyjne, wieś

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki analizy tradycji migracyjnych mieszkańców gminy Radgoszcz na początku XX wieku oraz po wejściu Polski do Unii Europejskiej w ramach koncepcji transnarodowości. W tekście spróbowano odpowiedzieć na pytanie, czy migracje transnarodowe, cechujące się między innymi dużą dynamiką wyjazdów i powrotów, to rzeczywiście nowe zjawisko społeczne? Polem eksploracyjnym jest tu małopolska gmina Radgoszcz, która należy do powiatu dąbrowskiego. Jest to obecnie obszar o wysokim wskaźniku mobilności międzynarodowej (szczególnie w kierunku Austrii i Niemiec). Jednakże już na początku XX powiat dąbrowski był centrum migracyjnym w Galicji. Niemniej należy zauważyć, że duża część migrantów powracała do swoich społeczności lokalnych, jak również wielokrotnie powtarzała strategie migracyjne. Pozostałością silnych tradycji migracyjnych są między innymi dwa kluby polonijne w USA, które stowarzyszają migrantów (lub ich potomków) z gminy Radgoszcz. Na podstawie badań terenowych, obejmujących między innymi badania archiwalne, analizę treści oraz ankietę audytoryjną, przeanalizowano tradycje migracyjne regionu i ich wpływ na współczesną mobilność zagraniczną mieszkańców gminy Radgoszcz.

Bibliografia

Caro L., 1914: Emigracya i polityka emigracyjna. Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Poznań. Dahrendorf R., 1991: Rozważania nad rewolucją w Europie. Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Duda-Dziewierz K., 1938: Wieś małopolska a emigracja amerykańska: studium wsi Babica powiatu rzeszowskiego. Polski Instytut Socjologiczny, Warszawa – Poznań.

Ebaugh R., Chafetz J., 2002: Religion across Borders: Transnational Immigrant Networks. Altamira, Walnut Creek.

Faist T., 2000: Transnationalization in international migration: implications for the study of citizenship and culture. „Ethnic and Racial Studies” 23 (2).

Fitzgerald D., 2006: Towards a theoretical ethnography of migration. „Qualitative Sociology” 29.

Foner N., 2000: From Ellis Island to JFK: New York’s two great waves of immigration. Yale University Press, New Haven – London.

Glaser B., Strauss A., 1967: The discovery of grounded Theory. Strategies for qualitative research. Aldine, Chicago.

Iglicka K., 2002: Migracje powrotne w świetle najnowszych ujęć teoretycznych. Źródła informacji i podejścia badawcze. W: Migracje powrotne Polaków: powroty sukcesu czy rozczarowania? Red. K. Iglicka. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Konecki K., 2005: Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej. „Przegląd Socjologii Jakościowej” 1 (1).

Kowalski G., 2003: Przestępstwa emigracyjne w Galicji 1897–1918. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Krzyżowski Ł., 2008: Aktywizacja społeczności lokalnych przez pochodzących z niej migrantów. W: Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny. Red. H. Podedworna, P. Ruszkowski. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Levitt P., 2003: You know, Abraham was really the first immigrant: religion and transnational migration. „International Migration Review” 3.

Levitt P., 2004: Redefining the boundaries of belonging: the institutional character of transnational religious life. „Sociology of Religion” 65 (1).

Menjívar C., 1999: Religious institutions and transnationalism: a case study of Catholic and Evangelica Salvadoran Immigrants. „International Journal of Politics, Culture, and Society” 12 (4).

Morawska E., 2003: Disciplinary agenda and analytic strategies of research on immigrant transnationalism: challenges of interdisciplinary knowledge. „International Migration Review” 37.

Mytkowicz A., 1917: Powstanie i rozwój emigracyi sezonowej. Instytut Ekonomiczny, Kraków.

Piech S., 1986: Emigracja z diecezji Tarnowskiej w świetle ankiet konsystorza z lat 1907 i 1910. Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy, Kraków.

Pilch A., 1984: Emigracja z ziem zaboru austriackiego (od połowy XIX w. do 1918 r.). W: Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII–XX w.). Red. A. Pilch. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Podstawowe informacje ze spisów powszechnych – gmina wiejska: Radgoszcz, 2003. Urząd Statystyczny, Kraków.

„Pogoń” 18, 30.08.1885: Znad Wisłoki 20 sierpnia, s. 4–6.

„Pogoń” 24, 16.06.1889: Przeciw emigracyi, s. 5.

„Pogoń” 4, 25.01.1891: W sprawie emigracyi dokończenie, s. 3–4.

„Pogoń” 36, 6.09.1908: Ułatwienia wojskowe dla wychodźców, s. 4.

Sassen S., 2007: Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Schiller N., Basch L., Blanc C., 1995: From immigrant to transmigrant: theorizing transnational migration. „Anthropological Quarterly” 68 (1).

Suwada J., 1905: List do Konsystorza Biskupiego. ADT, LL XV, 1823.

Thomas W., Znaniecki F., 1976: Chłop polski w Europie i Ameryce. T. 1–5. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.

Urząd Gminy w Radgoszczy, 2007. Oficjalna strona internetowa: www.radgoszcz.intarnet.pl [15.03.2007].

Waldinger R., 2006: Immigrant „transnationalism” and the presence of the past.

http://repositories.cdlib. org/uclasoc/trcsa/15 [21.04.2007].

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

53

Strony

113-133

Jak cytować

Krzyżowski, Łukasz (2009) „Wiejskie migrowanie na przestrzeni stu lat. Studium przypadku gminy Radgoszcz”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (143), s. 113–133. doi: 10.53098/wir.2009.2.143/06.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ