Wiejskie migrowanie na przestrzeni stu lat. Studium przypadku gminy Radgoszcz

Autor

  • Łukasz Krzyżowski Autor jest pracownikiem naukowym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Słowa kluczowe:

migracje, transnarodowość, tradycje migracyjne, wieś

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki analizy tradycji migracyjnych mieszkańców gminy Radgoszcz na początku XX wieku oraz po wejściu Polski do Unii Europejskiej w ramach koncepcji transnarodowości. W tekście spróbowano odpowiedzieć na pytanie, czy migracje transnarodowe, cechujące się między innymi dużą dynamiką wyjazdów i powrotów, to rzeczywiście nowe zjawisko społeczne? Polem eksploracyjnym jest tu małopolska gmina Radgoszcz, która należy do powiatu dąbrowskiego. Jest to obecnie obszar o wysokim wskaźniku mobilności międzynarodowej (szczególnie w kierunku Austrii i Niemiec). Jednakże już na początku XX powiat dąbrowski był centrum migracyjnym w Galicji. Niemniej należy zauważyć, że duża część migrantów powracała do swoich społeczności lokalnych, jak również wielokrotnie powtarzała strategie migracyjne. Pozostałością silnych tradycji migracyjnych są między innymi dwa kluby polonijne w USA, które stowarzyszają migrantów (lub ich potomków) z gminy Radgoszcz. Na podstawie badań terenowych, obejmujących między innymi badania archiwalne, analizę treści oraz ankietę audytoryjną, przeanalizowano tradycje migracyjne regionu i ich wpływ na współczesną mobilność zagraniczną mieszkańców gminy Radgoszcz.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

35

Strony

113-133

Jak cytować

Krzyżowski, Łukasz (2009) „Wiejskie migrowanie na przestrzeni stu lat. Studium przypadku gminy Radgoszcz”, Wieś i Rolnictwo, (2 (143), s. 113–133. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/136 (Udostępniono: 4 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ