Prognozowanie pomyślnej przyszłości dla obszarów wiejskich w globalizującym się świecie – XII Światowy Kongres Socjologii Wsi, Goyang 2008

Autor

  • Natalia Proń-Nowak Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

20

Strony

199-202

Jak cytować

Proń-Nowak, N. (2009) „Prognozowanie pomyślnej przyszłości dla obszarów wiejskich w globalizującym się świecie – XII Światowy Kongres Socjologii Wsi, Goyang 2008”, Wieś i Rolnictwo, (1 (142), s. 199–202. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/128 (Udostępniono: 4 październik 2023).

Numer

Dział

KRONIKA