Prestiż zawodu rolnika w opinii młodzieży kończącej szkoły rolnicze

Autor

  • Franciszek Bujak Autor jest pracownikiem Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie

Słowa kluczowe:

młodzież szkół rolniczych, prestiż zawodu rolnika, plany zawodowe młodzieży

Abstrakt

Przedmiotem referowanych badań są opinie maturzystów szkół rolniczych, rocznik 2000/2001 oraz 2006/2007, na temat pozycji społecznej rolników indywidualnych w Polsce oraz na temat warunków życia na wsi, pracy w rolnictwie, cech ludzi mieszkających na wsi. Porównanie wyników badań przeprowadzonych tą samą ankietą w odstępie 6 lat pozwoliło na uchwycenie zmian w postawach młodzieży kończącej szkoły rolnicze wobec wsi, rolnictwa i swej przyszłości zawodowej. Jak wynika z odpowiedzi na pytanie o prestiż zawodu rolnika w zestawieniu z innymi 16 zawodami, uległ on istotnemu statystycznie podwyższeniu w roku 2007 w porównaniu z ocenami z 2001 roku. Zawód rolnika najwięcej zyskał na znaczeniu w stosunku do takich zawodów, jak: ochroniarz, nauczyciel, dziennikarz, urzędnik, biznesmen. Pozytywne zmiany prestiżu zawodu rolnika wiążą się z dostrzeganiem przez młodych ludzi poprawy warunków pracy i życia na wsi. Praca w rolnictwie w 2007 roku w porównaniu z 2001 rokiem jest oceniana jako: bardziej opłacalna, ciekawa, lżejsza, czyściejsza, nie tak prymitywna ani nietwórcza. Życie na wsi stało się bardziej wygodne, nowoczesne, ciekawsze, bezpieczniejsze. Ludzie na wsi stali się zdecydowanie mądrzejsi, bardziej zaradni i przedsiębiorczy, bardziej wytrwali w rozwijaniu swych gospodarstw. Konsekwencją tych zmian w ocenie wsi i rolnictwa przez młodzież kończącą szkoły rolnicze jest czterokrotny wzrost odsetka tych, którzy chcą zostać na wsi i pracować w gospodarstwie rolnym.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

40

Strony

122-131

Jak cytować

Bujak, F. (2009) „Prestiż zawodu rolnika w opinii młodzieży kończącej szkoły rolnicze”, Wieś i Rolnictwo, (1 (142), s. 122–131. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/121 (Udostępniono: 24 wrzesień 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ