Prestiż zawodu rolnika w opinii młodzieży kończącej szkoły rolnicze

Autor

  • Franciszek Bujak Autor jest pracownikiem Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.1.142/07

Słowa kluczowe:

młodzież szkół rolniczych, prestiż zawodu rolnika, plany zawodowe młodzieży

Abstrakt

Przedmiotem referowanych badań są opinie maturzystów szkół rolniczych, rocznik 2000/2001 oraz 2006/2007, na temat pozycji społecznej rolników indywidualnych w Polsce oraz na temat warunków życia na wsi, pracy w rolnictwie, cech ludzi mieszkających na wsi. Porównanie wyników badań przeprowadzonych tą samą ankietą w odstępie 6 lat pozwoliło na uchwycenie zmian w postawach młodzieży kończącej szkoły rolnicze wobec wsi, rolnictwa i swej przyszłości zawodowej. Jak wynika z odpowiedzi na pytanie o prestiż zawodu rolnika w zestawieniu z innymi 16 zawodami, uległ on istotnemu statystycznie podwyższeniu w roku 2007 w porównaniu z ocenami z 2001 roku. Zawód rolnika najwięcej zyskał na znaczeniu w stosunku do takich zawodów, jak: ochroniarz, nauczyciel, dziennikarz, urzędnik, biznesmen. Pozytywne zmiany prestiżu zawodu rolnika wiążą się z dostrzeganiem przez młodych ludzi poprawy warunków pracy i życia na wsi. Praca w rolnictwie w 2007 roku w porównaniu z 2001 rokiem jest oceniana jako: bardziej opłacalna, ciekawa, lżejsza, czyściejsza, nie tak prymitywna ani nietwórcza. Życie na wsi stało się bardziej wygodne, nowoczesne, ciekawsze, bezpieczniejsze. Ludzie na wsi stali się zdecydowanie mądrzejsi, bardziej zaradni i przedsiębiorczy, bardziej wytrwali w rozwijaniu swych gospodarstw. Konsekwencją tych zmian w ocenie wsi i rolnictwa przez młodzież kończącą szkoły rolnicze jest czterokrotny wzrost odsetka tych, którzy chcą zostać na wsi i pracować w gospodarstwie rolnym.

Bibliografia

Bujak F., 1995: Plany i aspiracje zawodowe młodzieży ponadpodstawowych szkół rolniczych woj. chełmskiego. „Medycyna Ogólna” 3 (XXX): 229–237.

Bujak F., 2003: Prestiż społeczny zawodu rolnika w opinii młodzieży kończącej szkoły rolnicze (rocznik 2000/2001). „Wieś i Rolnictwo” 2 (119): 178–194.

Bujak F., Zagórski J., Lachowski S., 2002: Postawy młodzieży średnich szkół o profilu rolniczym wobec zagrożeń zdrowia i życia w rolnictwie. IMW, Lublin.

Domański H., 1999: Prestiż. Monografie FNP, Wrocław.

Domański H., Sawiński Z., 1991: Wzory prestiżu a struktura społeczna. IFiS PAN, Warszawa.

Halamska M., 1991: Chłopi polscy na przełomie epok. IRWiR PAN, Warszawa.

Kocik L., 2001: Trauma i eurosceptycyzm polskiej wsi. TA i WPN Uniwersitas, Kraków.

Łapińska-Tyszka K., 1991: Świadomość społeczno-zawodowa rolników w połowie lat osiemdziesiątych. IRWiR PAN, Warszawa.

Milczarski M., 2006: Prestiż na co dzień: socjologiczna idea prestiżu oraz zmiany jego we współczesnym społeczeństwie polskim (www.krytyka.org).

Sztompka P., 2002: Socjologia: analiza społeczeñstwa. Znak, Kraków.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

53

Strony

122-131

Jak cytować

Bujak, F. (2009) „Prestiż zawodu rolnika w opinii młodzieży kończącej szkoły rolnicze”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (142), s. 122–131. doi: 10.53098/wir.2009.1.142/07.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ