Przemiany demograficzne a rozwój kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich

Autor

  • Eugeniusz Zdrojewski Autor jest pracownikiem naukowym Politechniki Koszalińskiej

Słowa kluczowe:

kapitał ludzki, zasoby ludzkie, obszary wiejskie, potencjał rozwojowy

Abstrakt

Obszary wiejskie zamieszkuje blisko 39% ogólnej liczby ludności Polski. Ze względu na strukturę wieku i korzystne współczynniki reprodukcji, zasoby demograficzne wsi stanowią liczący się kapitał ludzki. Należy dołożyć wszelkich starań, aby został on jak najlepiej wykorzystany. Głównym kierunkiem aktywizacji powinien być wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

27

Strony

23-34

Jak cytować

Zdrojewski, E. (2009) „Przemiany demograficzne a rozwój kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich”, Wieś i Rolnictwo, (1 (142), s. 23–34. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/115 (Udostępniono: 2 październik 2023).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA