Przemiany demograficzne a rozwój kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich

Autor

  • Eugeniusz Zdrojewski Autor jest pracownikiem naukowym Politechniki Koszalińskiej

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.1.142/01

Słowa kluczowe:

kapitał ludzki, zasoby ludzkie, obszary wiejskie, potencjał rozwojowy

Abstrakt

Obszary wiejskie zamieszkuje blisko 39% ogólnej liczby ludności Polski. Ze względu na strukturę wieku i korzystne współczynniki reprodukcji, zasoby demograficzne wsi stanowią liczący się kapitał ludzki. Należy dołożyć wszelkich starań, aby został on jak najlepiej wykorzystany. Głównym kierunkiem aktywizacji powinien być wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.

Bibliografia

Becker G.S.,1964: Human Capital. NBER, New York.

Czynnik ludzki w procesie zarządzania innowacjami, 2003. Red. A. Sosnowska. SGH, Warszawa.

Domański S.R.,1993: Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Florczak W., 2007: Mikro- i makroekonomiczne korzyści związane z kapitałem ludzkim. „Ekonomista” 5.

Frenkel I., 2005: Struktura demograficzno-zawodowa ludności wiejskiej w świetle wyników NSP 2002. W: Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Red. A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.

Graniewska D.,1999: Kapitał ludzki jako cel strategiczny polityki społecznej. IPiSS, Warszawa. Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi. 2002. Red. K. Markowski. SGH, Warszawa.

Kapitał ludzki. Stan i perspektywy, 1998. Red. J. Mujżel i inni. RSS-G przy Radzie Ministrów, Warszawa.

Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, 2007. Red. M. Przybyszewski. Difin, Warszawa.

Mały Rocznik Statystyczny Polski, 2002, 2004, 2006, 2007. GUS, Warszawa.

Rocznik Demograficzny 2007. GUS, Warszawa.

Schulz T.W., 1976: Investment In Human Capital. The Free Pres, New York.

Zdrojewski E.Z., 2004: Demografia dla ekonomistów. Politechnika Koszalińska, Koszalin.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

41

Strony

23-34

Jak cytować

Zdrojewski, E. (2009) „Przemiany demograficzne a rozwój kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (142), s. 23–34. doi: 10.53098/wir.2009.1.142/01.

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA