Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku pszenicy i rzepaku w Polsce w latach 1997–2007

Autor

  • Krzysztof Kucharski Autor jest pracownikiem naukowym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Słowa kluczowe:

wskaźniki makroekonomiczne, rynek pszenicy, rynek rzepaku

Abstrakt

W niniejszym artykule dokonano analizy i oceny procesów, jakie zachodziły na rynku pszenicy i rzepaku w Polsce w dekadzie przełomu wieków. Zakres czasowy dotyczy więc lat 1997–2007, przy czym 1996 rok stanowi punkt odniesienia dla pierwszego roku badanego okresu. Jest to okres szczególny, ponieważ obejmuje lata przed akcesją oraz pierwsze lata po wstąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej. Sektor rolny ściśle powiązany jest z pozostałymi sektorami gospodarki, stąd należy zwrócić uwagę na procesy zachodzące w całej gospodarce. W związku z tym w pierwszej części artykułu zostały zdefiniowane najważniejsze wskaźniki ogólnogospodarcze oraz wskaźniki dotyczące sektora rolnego, tj. wskaźnik nożyc cen w rolnictwie, dynamiki globalnej produkcji rolnej. Natomiast druga część artykułu przedstawia sytuację, jaka kształtowała się wewnątrz rynku pszenicy i rzepaku z jej endogenicznymi determinantami. Stwierdzono, iż mimo rosnącego wpływu czynników makroekonomicznych w dalszym ciągu rynek pszenicy i rzepaku był determinowany czynnikami endogenicznymi. Tendencje rozwojowe rynku pszenicy i rzepaku w większym stopniu zależały od wielkości zasiewów i plonowania aniżeli od czynników koniunkturalnych.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

34

Strony

155-170

Jak cytować

Kucharski, K. (2008) „Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku pszenicy i rzepaku w Polsce w latach 1997–2007”, Wieś i Rolnictwo, (4 (141), s. 155–170. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/106 (Udostępniono: 2 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ