Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku pszenicy i rzepaku w Polsce w latach 1997–2007

Autor

  • Krzysztof Kucharski Autor jest pracownikiem naukowym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.4.141/09

Słowa kluczowe:

wskaźniki makroekonomiczne, rynek pszenicy, rynek rzepaku

Abstrakt

W niniejszym artykule dokonano analizy i oceny procesów, jakie zachodziły na rynku pszenicy i rzepaku w Polsce w dekadzie przełomu wieków. Zakres czasowy dotyczy więc lat 1997–2007, przy czym 1996 rok stanowi punkt odniesienia dla pierwszego roku badanego okresu. Jest to okres szczególny, ponieważ obejmuje lata przed akcesją oraz pierwsze lata po wstąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej. Sektor rolny ściśle powiązany jest z pozostałymi sektorami gospodarki, stąd należy zwrócić uwagę na procesy zachodzące w całej gospodarce. W związku z tym w pierwszej części artykułu zostały zdefiniowane najważniejsze wskaźniki ogólnogospodarcze oraz wskaźniki dotyczące sektora rolnego, tj. wskaźnik nożyc cen w rolnictwie, dynamiki globalnej produkcji rolnej. Natomiast druga część artykułu przedstawia sytuację, jaka kształtowała się wewnątrz rynku pszenicy i rzepaku z jej endogenicznymi determinantami. Stwierdzono, iż mimo rosnącego wpływu czynników makroekonomicznych w dalszym ciągu rynek pszenicy i rzepaku był determinowany czynnikami endogenicznymi. Tendencje rozwojowe rynku pszenicy i rzepaku w większym stopniu zależały od wielkości zasiewów i plonowania aniżeli od czynników koniunkturalnych.

Bibliografia

Czyżewski A., Poczta A., Wawrzyniak Ł., 2006: Interesy europejskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej. „Ekonomista” 3.

Ewolucja rynku zbożowego i jej wpływ na proces transmisji cen, 2006. Red. J. Seremak-Bulge. IERiGŻ, Warszawa.

Kisiel M., 2001: Rynek zbóż i pasz. W: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2000 roku. Red. A. Woś. IERiGŻ-PIB, Warszawa: 119–127.

Kisiel M., 2004: Produkcja zbóż. Polska wieś w Europie. IERiGŻ, Warszawa.

Kowalski A., 2004: Zmiany w polityce makroekonomicznej i polityce rolnej w pierwszych latach członkostwa w UE. „Wieś i Rolnictwo” 2.

Kowalski A., 2006: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej. SERiA 4, Poznań.

Małkowski J. i inni, 2008: Analizy rynkowe. Rynek zbóż, stan i perspektywy. IERiGŻ, Warszawa.

Rembisz W., 2007: Mikroekonomiczne podstawy wzrostu dochodów producentów rolnych. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa.

Rosiak E., 2005: Produkcja roślin oleistych. Polska wieś w Europie. IERiGŻ, Warszawa.

Rosiak E., 2006: Sektor olejarski – prognozy rozwoju do 2013 roku. Biuletyn Informacyjny ARR 11, Warszawa.

Rosiak E., 2007: Rośliny oleiste. W: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2006 roku. Red. A. Woś. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Rosiak E. i inni, 2007: Analizy rynkowe. Rynek rzepaku, stan i perspektywy. IERiGŻ, Warszawa.

Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. 2007: Red. A. Urban. Raport 4, IERiGŻ, Warszawa.

Stańko S., Zaręba P., 2006: Krajowy rynek roślin zbożowych (1992–2005). Biuletyn Informacyjny ARR 3, Warszawa.

Woś A., 1995: Wzrost gospodarczy i strategie rozwoju Polskiego rolnictwa. Eseje. IERiGŻ, Warszawa.

Woś A., 1997: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora żywnościowego. W: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 1996 roku. Red. A. Woś. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Woś A., 2003: Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego. Synteza. IERiGŻ, Warszawa,

Woś A., 2006: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora żywnościowego. W: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2005 roku Red. A. Woś. IERiGŻ-PIB, Warszawa: 9–36.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

53

Strony

155-170

Jak cytować

Kucharski, K. (2008) „Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku pszenicy i rzepaku w Polsce w latach 1997–2007”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (141), s. 155–170. doi: 10.53098/wir.2008.4.141/09.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ