Działalność społeczna „nowoosadników” na wsi polskiej

Autor

  • Justyna Laskowska-Otwinowska Autorka jest pracownikiem naukowym Muzeum Archeologiczno-Etnograficznego w Łodzi

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.4.141/08

Słowa kluczowe:

osadnictwo alternatywne na wsi, działalność społeczna, inteligencja wiejska i małomiasteczkowa, preferencje kulturalne środowisk lokalnych

Abstrakt

Opracowanie to jest kontynuacją innego artykułu autorki: Chłopskie systemy wartości jako inspiracja dla polskich społeczności alternatywnych, który został opublikowany we „Wsi i Rolnictwie” nr 3/2006. Omówiono w nim działalność społeczną grup „nowoosadniczych”. Punktem wyjścia dla refleksji na temat charakterystyki pracy organizowanych stowarzyszeń i adekwatności ich propozycji na potrzeby społeczności lokalnej jest opis preferencji kulturalnych w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych, do których „nowoosadnicy” adresują swą działalność społeczną. Działania społeczno-edukacyjne na wsi nie są oczywiście domeną „nowoosadników”. Także zjawisko przenoszenia się z miasta na wieś stało się tematem zainteresowania świata naukowego. Rozpatruje się je na wielu płaszczyznach, w tym w kontekście rozwijania się nowej warstwy inteligencji wiejskiej. Artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście pojawiające się na polskiej wsi osadnictwo inteligenckie może służyć pomocą w kształtowaniu się nowego oblicza tych terenów.

Bibliografia

Beck U., 2000: Globalization. Polity. Cambridge.

Bukraba-Rylska I., 2000: Kultura w społeczności lokalnej – podmiotowość odzyskana? IRWiR PAN, Warszawa.

Bukraba-Rylska I., 2004: Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi – społeczna świadomość, społeczne dyskursy. W: Polska wieś w społecznej świadomości: wiedza i opinia o kulturze ludowej, rolnikach i rolnictwie. Red. I. Bukraba-Rylska. IRWiR PAN, Warszawa.

Bukraba-Rylska I., 2005: Na temat wsi i socjologii wsi. Pomiędzy dyskursem wiejsko-plebejskim a miejsko-inteligenckim. IRWiR PAN, Warszawa.

Burszta W., 1998: Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje. Zysk i S-ka, Poznań.

Burszta W., Kuligowski W., 2005: Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie. Muza, Warszawa.

Cywiński B., 2006: Polska moja nieznana. „Rzeczpospolita”, 21–22.01.2006.

Falkowska M., 1997: Czas wolny i orientacje kulturalne Polaków. W: Wartości, praca, zakupy. O stylach życia Polaków. CBOS, Warszawa.

Fedyszak-Radziejowska B., 2001: Wieś i rolnictwo na przełomie wieków. IRWiR PAN, Warszawa.

Giddens A., 2001: Nowoczesność i tożsamość. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kempy M., 2000: Społeczeństwo glokalne, czyli o tym, jak globalizacja splata się z lokalnością. W: Globalizacja i co dalej. Red. S. Amsterdamski. IFiS PAN, Warszawa.

Kowalewski K., 1999: Działania alternatywne w środowisku lokalnym (na przykładzie Kliniki Lalek). W: Kultura dominująca jako kultura obca. Mniejszości kulturowe a grupa dominująca w Polsce. Red. J. Mucha. Oficyna Naukowa, Warszawa.

Kwiatkowska A., 2005: Jak zbudowaliśmy wioskę? W: „Gwiazdy mówią...” 37.

Kwiatkowska O., 2005 i 2006: Nowoosadnictwo w Lucimiu, czyli historia pewnego eksperymentu artystyczno-społecznego. „Etnografia Polska”, 2005, z. 1–2, cz. I i 2006, z. 1–2, cz. II.

Laskowska-Otwinowska J., 2000: Przedsiębiorczość polskiej wsi. „Kultura i Społeczeństwo” 1.

Laskowska-Otwinowska J., 2006: Chłopskie systemy wartości jako inspiracja dla polskich społeczności alternatywnych. „Wieś i Rolnictwo” 3.

Laskowska-Otwinowska J., 2008: Globalne przepływy kulturowe a obecność nowoosadników na wsi polskiej. Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Łódź.

MacIntyre A., 1996: Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Marcus G.E., 1995: Ethnography in/of the world system: The emergence of multi-sited ethnography. „Annual Review of Anthropology” 24. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.24.1.95

Perepeczko B., Majewski E., 2004: Poglądy na rolnictwo w świetle zagregowanych wskaźników. W: Polska wieś w społecznej świadomości: wiedza i opinia o kulturze ludowej, rolnikach i rolnictwie. Red. I. Bukraba-Rylska. IRWiR PAN, Warszawa.

Simmel G., 1997: Filozofia pieniądza. Wydawnictwa Fundacji Humaniora, Poznań.

Sulima R., 1992: Słowo i etos. Szkice o kulturze. Zakład Wydawniczy FA ZMW „Galicja”, Kraków.

Sulima R., 2001: Głos tradycji. DiG, Warszawa.

Wieruszewska M., 2004: Środowisko kulturowe mieszkańców wsi. W: Polska wieś w społecznej świadomości: wiedza i opinia o kulturze ludowej, rolnikach i rolnictwie. Red. I. Bukraba-Rylska. IRWiR PAN, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

55

Strony

137-154

Jak cytować

Laskowska-Otwinowska, J. (2008) „Działalność społeczna «nowoosadników» na wsi polskiej”, Wieś i Rolnictwo, (4 (141), s. 137–154. doi: 10.53098/wir.2008.4.141/08.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ