Przemiany instytucjonalne wsi w Chińskiej Republice Ludowej po 1978 roku — wybrane problemy

Autor

  • Tomasz Legiędź Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.4.141/04

Słowa kluczowe:

Chiny, wieś chińska, system „hukou”, instytucje, przedsiębiorstwa powiatowe i gminne, system odpowiedzialności gospodarstw

Abstrakt

W niniejszym artykule omówiona zostaje transformacja sektora agrarnego w Chińskiej Republice Ludowej. Reformy zapoczątkowane pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku w znaczący sposób zmieniły oblicze Chin. Wprowadzenie systemu odpowiedzialności gospodarstw oraz reform w systemie planowania poprawiła sytuację chińskiej wsi. Poprzez powstanie przedsiębiorstw powiatowych i gminnych duża część chłopów znalazła zatrudnienie poza sektorem agrarnym. Jednakże te specyficzne instytucje chińskiej transformacji nie sprawiły, że różnica w dochodach pomiędzy mieszkańcami miast a wsi się zmniejszyła, przeciwnie – dysproporcje owe są coraz wyraźniejsze. Jednym z głównych przyczyn tego problemu jest system rejestracji gospodarstw, czyli system „hukou”.

Bibliografia

Bolesta A., 2006: Chiny w okresie transformacji. Dialog, Warszawa.

Cai F., Du Y., 2006: The Changing Nature of Rural Poverty and New Policy Orientations. ‘‘The Chinese Economy” 39, 4: 10–24.

Chen Jian, Yao S., 2006: Introduction. In: Globalisation, Competition and Growth in China. Eds. S. Yao, J. Chen. Routledge, London, New York.

Chen Jiyuan, 1999: Reforma wsi w Chinach na przełomie wieków. „Wieś i Rolnictwo” 3. Chow G.C., 2002: China's Economic Transformation. Blackwell Publishing, Malden.

Cook I.G., Hantang Qi, 2006: TVE development in China. In: Globalisation, Competition and Growth in China. Eds: S. Yao, J. Chen. Routledge, London, New York. Fairbank J.K., 2004: Historia Chin. Marabut, Warszawa.

Gawlikowski K., 2002: Formowanie społeczeństwa obywatelskiego w Chinach w XX w. W: Chiny: Rozwój społeczeństwa i państwa na przełomie XX i XXI wieku. Red. K. Gawlikowski, K. Tomala. Wydawnictwo Trio, Warszawa.

Gawlikowski K., 2004: Procesy transformacji w Chińskiej Republice Ludowej. W: Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Przemiany polityczne i społeczne. Red. K. Gawlikowski. Wydawnictwo Trio, Warszawa.

HDR – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, 2006. Human Development Report 2006 (http://hdr.undp.org/hdr2006/report.cfm).

Hunek T., 1999: Konkluzje z pobytu studialnego w Chinach (26.09–24.10.1997). „Wieś i Rolnictwo” 3.

Jikun H., Otsuka K., Rozelle S., 2006: China's rural economy and the path to a modern industrial state. In: Globalisation, Competition and Growth in China. Eds. S. Yao, J. Chen. Routledge, London, New York.

Kung J.K., 2002: Chapter 3. The Role of Property Rights in China's Rural Reforms and Development. ‘‘The Chinese Economy” 35, 3: 52–70.

Lin J.Y., 1992: Rural Reforms and Agricultural Growth in China. ‘‘The American Economic Review” 82, 1, 34–51.

Lin J.Y., Cai F., Li Z., 1996: The China Miracle. Development Strategy and Economic Reform. The Chinese University Press, Hong Kong.

Lin Y., 2002: Chapter 2. Economic Institutional Change in Post-Mao China. ‘‘The Chinese Economy” 35, 3: 26–51.

Luard T., 2005: China rethinks peasant ‘‘apartheid”. BBC News (http://news.bbc.co.uk/2/hi/asiapacific/4424944.stm).

MacKenzie P., 2002: Strangers in the City: The Hukou and Urban Citizenship in China. ‘‘Journal of International Affairs” 56, 1: 305–320.

MFW – Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 2006: World Economic Outlook Databases, April 2007 (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/data/index.aspx).

Naughton B., 2007: The Chinese Economy, Transitions and Growth, The MIT Press, Cambridge MA, Londyn.

NBSC – National Bureau of Statistics of China, 2006. China Statistical Yearbook 2006 (http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2006/indexeh.htm).

Qian Y., 2003: How Reform Worked in China. In: In Search of Prosperity. Ed. D. Rodrik. Princeton University Press, Princeton, Oxford.

Sachs J., 2006: Koniec z nędzy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Shenkar O., 2004: The Chinese Century. Wharton School Publishing.

Sun L., 2005: Ownership reform in China's township and village enterprises. In: S. Green, G.S. Liu: Exit the Dragon? Privatization and State Control in China. Blackwell Publishing, Malden, Oxford, Melbourn.

UN Stat 2007 – United Nations Statistics Division – National Accounts, April 2007 (http://unstats.un.org).

Wang J., 2005: Going Beyond Township and Village Enterprises in Rural China. „Journal of Contemporary China” 14, 42: 177–187.

Wu H.X., 1997: Reform in China's Agriculture. ‘‘Briefing Paper Series” 9, Department of Foreign Affairs and Trade, Australia.

Wu J., 2005: Understanding and Interpreting Chinese Economic Reform. Thomson SouthWestern, Singapore.

Zhu L., 2003: The Hukou System of PRCh. "Chinese Journal of International Law" 2, 2: 519–565.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

134

Strony

66-80

Jak cytować

Legiędź, T. (2008) „Przemiany instytucjonalne wsi w Chińskiej Republice Ludowej po 1978 roku — wybrane problemy”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (141), s. 66–80. doi: 10.53098/wir.2008.4.141/04.

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA