Przemiany instytucjonalne wsi w Chińskiej Republice Ludowej po 1978 roku — wybrane problemy

Autor

  • Tomasz Legiędź Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego

Słowa kluczowe:

Chiny, wieś chińska, system „hukou”, instytucje, przedsiębiorstwa powiatowe i gminne, system odpowiedzialności gospodarstw

Abstrakt

W niniejszym artykule omówiona zostaje transformacja sektora agrarnego w Chińskiej Republice Ludowej. Reformy zapoczątkowane pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku w znaczący sposób zmieniły oblicze Chin. Wprowadzenie systemu odpowiedzialności gospodarstw oraz reform w systemie planowania poprawiła sytuację chińskiej wsi. Poprzez powstanie przedsiębiorstw powiatowych i gminnych duża część chłopów znalazła zatrudnienie poza sektorem agrarnym. Jednakże te specyficzne instytucje chińskiej transformacji nie sprawiły, że różnica w dochodach pomiędzy mieszkańcami miast a wsi się zmniejszyła, przeciwnie – dysproporcje owe są coraz wyraźniejsze. Jednym z głównych przyczyn tego problemu jest system rejestracji gospodarstw, czyli system „hukou”.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

63

Strony

66-80

Jak cytować

Legiędź, T. (2008) „Przemiany instytucjonalne wsi w Chińskiej Republice Ludowej po 1978 roku — wybrane problemy”, Wieś i Rolnictwo, (4 (141), s. 66–80. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/101 (Udostępniono: 4 październik 2023).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA