Zespół redakcyjny

Jerzy Wilkin (redaktor naczelny), Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Adam Czarnecki (sekretarz redakcji), Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Izabella Bukraba-Rylska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Katarzyna Kość-Ryżko, Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Włodzimierz Rembisz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy

Henryk Runowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Monika Stanny, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Andrzej Wiatrak, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Katarzyna Zawalińska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Małgorzata Gelo-Kluczyńska (sekretariat redakcji - redakcja@irwirpan.waw.pl)

Redaktor językowy (proof-reader) – David Westacott