Zespół redakcyjny

Adam Czarnecki (redaktor naczelny), Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Michał Dudek (sekretarz redakcji), Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (redaktor tematyczny: socjologia)

Katarzyna Kość-Ryżko, Instytut Archeologii i Etnologii PAN (redaktor tematyczny: etnologia, antropologia, kultura)

Jerzy Kozyra, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach (redaktor tematyczny:  środowisko przyrodnicze, klimat, bio-gospodarka)

Włodzimierz Rembisz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy (redaktor tematyczny: ekonomia, ekonomika rolnictwa)

Monika Stanny, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (redaktor tematyczny: ekonomia przestrzenna, demografia, geografia społeczno-ekonomiczna)

Andrzej P. Wiatrak, Uniwersytet Warszawski (redaktor tematyczny: ekonomia, turystyka, zarządzanie strategiczne)

Katarzyna Zawalińska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (redaktor tematyczny: ekonomia, modelowanie, metody ilościowe)

 

Małgorzata Gelo-Kluczyńska (sekretariat redakcji - redakcja@irwirpan.waw.pl)

Redaktor językowy (proof-reader) – David Westacott