Ewolucja paradygmatów rozwoju obszarów wiejskich

Autor

  • Jerzy Wilkin Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.3.140/02

Abstrakt

Publikacja z okazji 70-lecia urodzin Profesora Marka Kłodzińskiego.

Bibliografia

Ardanowski J., K., 2005: Czy można zmienić wieś bez udziału jej mieszkańców? W: Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. Red. J. Wilkin. Fundusz Współpracy, Warszawa.

Blythe R., 1979: Akenfield. Portret wsi angielskiej. LSW, Warszawa.

Boulding K.E., 1985a: Czy ekonomia jest niezbędna? W: Ponad ekonomią. PIW, Warszawa.

Boulding K.E., 1985b: Ekonomia jako nauka moralna. W: Ponad ekonomią. PIW, Warszawa.

Cloke P., 2006: Conceptualizing rurality. In: Handbook of Rural Studies. Eds. P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney. Sage Publications, London. DOI: https://doi.org/10.4135/9781848608016

Gałęski, B. 1966: Socjologia wsi. Problemy podstawowe. PWN, Warszawa.

Gillis M., Perkins D.H., Roemer M., Snodgrass D.R., 1992: Economics of development. W.W. Norton & Company, New York.

Gorlach K., 2004: Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Kłodziński M., 2006: Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. IRWiR PAN, Warszawa.

Kuhn T.S., 1985: Dwa bieguny. PIW, Warszawa.

Kuhn T.S., 2001: Struktura rewolucji naukowych. Fundacja Aletheia, Warszawa.

Marsden T., 2006: Pathways in the sociology of rural knowledge. In: Handbook of Rural Studies. Eds. P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney. Sage Publications, London. DOI: https://doi.org/10.4135/9781848608016.n1

Polska wieś w społecznej świadomości, 2004. Red. I. Bukraba-Rylska. IRWiR PAN, Warszawa.

Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, 2008. Red. I. Nurzyńska, J. Wilkin. FDPA, Warszawa.

Stiglitz J.E., 2004: Globalizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Turowski J., 1995: Socjologia wsi i rolnictwa. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.

Wieruszewska M., 1997: Wieś polska: konteksty – kontrasty – strategie. IRWiR PAN, Warszawa.

Wilkin J., 2008: Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich. W: Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014–2020. Red. M. Kłodziński. IRWiR PAN, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

136

Strony

18-28

Jak cytować

Wilkin, J. (2008) „Ewolucja paradygmatów rozwoju obszarów wiejskich”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (140), s. 18–28. doi: 10.53098/wir.2008.3.140/02.

Numer

Dział

JUBILEUSZ 70-LECIA URODZIN PROFESORA DOKTORA HABILITOWANEGO MARKA KŁODZIŃSKIEGO