Lista recenzentów kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2014 roku

dr Katarzyna Bańkowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
prof. dr hab. Jerzy Bański, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
dr hab. Marta Błąd, prof. nadzw. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. nadzw. Uniwersytetu w Białymstoku
prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
dr Wawrzyniec Czubak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. Adam Czudec, Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Szkoła Główna Handlowa
dr Bożena Degórska, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
dr Jarosław Domalewski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
prof. dr hab. Mirosława Drozd-Piasecka, Instytut Archeologii i Etnografii PAN
dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
prof. dr hab. Władysław Dzun, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
dr Piotr Fogel, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa
dr inż. Lech Goraj, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie
prof. dr hab. Krzysztof Gorlach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
prof. dr hab. Bożena Gulbicka, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie
dr Piotr Gradziuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej
prof. dr hab. Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
prof. dr hab. Adam Harasim, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
dr hab. Łukasz Hardt, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Wojciech Józwiak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie
dr hab. Józef Kania, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
dr Aneta Kargol-Wasiluk, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Leszek Klank, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
dr hab. Stanisław Kowalczyk, prof. nadzw. Szkoły Gównej Handlowej
dr hab. Marek Kozak, prof. nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Barbara Kutkowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr Andrzej Kwieciński, OECD
H.C. prof. Wiliam H. Meyers, University of Missouri, Columbia
dr Piotr Mikiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Jerzy Michałek, Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa
dr Dominika Milczarek-Andrzejewska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Piotr Nowak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr Iwona Nurzyńska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
prof. dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
prof. dr hab. Andrzej Rosner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
prof. dr hab. Henryk Runowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Ryszard Sobiecki, prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
prof. dr hab. Grzegorz Spychalski, Politechnika Koszalińska
dr hab. Monika Stanny, prof. nadzw. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
dr hab. Stanisław Stańko, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Józef Styk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
dr Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
prof. dr hab. Michał Świtłyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie
prof. dr hab. Andrzej Wiatrak, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
dr Patrycjusz Zarębski, Politechnika Koszalińska
dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. nadzw. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN