Lista recenzentów kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2011 roku

 • dr Marta Błąd, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Mirosława Drozd-Piasecka, Instytut Archeologii i Etnografii PAN
 • dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Włodzimierz Dzun, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • mgr inż. Janusz Falkowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Izasław Frenkel, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Jan Górecki, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Krystian Heffner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Stanisław Hońko, Szkoła Główna Gospodarstwa w Warszawie
 • prof. dr hab. Wojciech Józwiak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PaństwowyInstytut Badawczy
 • dr Ryszard Kamiński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Leszek Klank, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Dorota Klepacka-Kołodziejska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Marek Kłodziński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Barbara Kutkowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Henryk Manteuffel Szoege, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Wiesław Musiał, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Iwona Nurzyńska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr Barbara Perepeczko, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr inż. Krystyna Rejman, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Andrzej Rosner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Henryk Runowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Krystyna Szafraniec, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Maria Wieruszewska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • dr hab. Katarzyna Zawalińska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN